ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

TISDAG 20.8       

12.30  SITTGYMNASTIK
13.00  SÅNGSTUND 
13.30  KAFFE 

TISDAG 27.8

12.30   SITTGYMNASTIK
13.00   SÅNGSTUND
13.30   KAFFE