ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

OKTOBER 2019

2.10    Sittgymnastik kl. 12.30
            Sångstund kl. 13.00

9.10    Sittgymnastik kl. 12.30
            Sångstund kl. 13.00

16.10   Sittgymnastik kl. 12.30
             Sångstund kl. 13.00

23.10   Sångstund kl. 13.00
                       
30.10   Sittgymnastik kl. 12.30
            Sångstund kl. 13.00

Välkommen att delta i trevlig samvaro.

Kaffe efter sångstunden, 1,50€