ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR
 

AKTIVITETER PÅ HAMMARGÅRDEN 
MAJ MÅNAD:

7.5   SITTGYMPA   KL 12.30
        SÅNGSTUND KL 13.00

 

8.5  VÄNTJÄNSTHUNDARNA KOMMER KL 16.30

 

9.5  ÅLANDS MUSEUM BILDSPEL KL 13.00

       

14.5   ÅLANDS ACCORDION CLUB
          

19.5   GUDSTJÄNST PÅ HAMMARGÅRDEN KL 13.00

 

21.5    SITTGYMPA  KL 12.30
           SÅNGSTUND KL 13.00
           BERDINAS KLÄDFÖRSÄLJNING FRÅN KL 12.00

 

22.5  VÄNTJÄNSTHUNDAR PÅ BESÖK KL 16.30