ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

AKTVIETER PÅ HAMMARGÅRDEN

JANUARI 2019

Nytt år igen. På Hammargården startar vi upp det nya året med dagliga aktiviteter för våra klienter.

Sittdansen och sångstunden börjar igen 8.1.2019
Alla hemmaboende pensionärer är välkomna att delta.

Tisdagar kl.12.30. SITTDANS + UPPVÄRMNING
              kl.13.00. SÅNGSTUND
              kl.13.30. KAFFE + BRÖD (1,50€)

13.1. Nattvardsgudstjänst kl 13.00

15.1. HÖRAPPARATSSERVICE PÅ HAMMARGÅRDEN  kl 10.00.
          servicen ä gratis

VÄLKOMMEN!