ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

AUGUSTI OCH SEPTEMBER

 

14.8 Sittdans 12.30 och sångstund kl:13.00. Kaffe serveas efteråt

15.8 Besök från Röda kores väntjänsthundar kl:13.45

22.8. Rökta aborrar till lunch

4.9. Sittdansoch sångstud

5.9. Röda korsets väntjänst hundar på besök kl:13.45

11.9. Sittdans och sångstund

12.9 Väntjänsthundar på besök

19.9. Väntjänsthundar på besök

20.9. Ulf och Christer kommer och spelar och sjunger

25.9 Hörapparatservice kl:10.00

26.9. Väntjänsthundar på besök