ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR

AKTVIETER PÅ HAMMARGÅRDEN

OKTOBER 2018

2.10.12.30 SITTDANS + 13.00 SÅNGSTUND

3.10. SKALDJURSLUNCH

4.10.KANELBULLENS DAG - KANELBULLE TILL KAFFET

5.10 FIRARMIX - ÅLANDS RADIO KL 13.00

7.10 HOTELLFRUKOST SERVERAS KL 8.30-10.00

9.10. 12.30 SITTDANS + 13.00 SÅNGSTUND

10.10 VÄNTJÄNSTHUNDARNA PÅ BESÖK KL 13.45

13.10 BINGO I MATSALEN KL 13.00

16.10 12.30 SITTDANS+ 13.00 SÅNGSTUND

19.10 HATTFEST.

20.10 TEMA BINGO i matsalen kl 13.00

23.10. 12.30 SITTDANS + 13.00 SÅNGSTUND

24.10 VÄNTÄNSTHUNDARNA PÅ BESÖK

27.10 KORTSPELSBINGO KL 13.00