Kommunalförbund

Hammarlands representanter i kommunalförbund 2024-2027

 

Kommunernas socialtjänst k.f.
Häggblom, Lars Representant stämma Obunden samling
Blomberg, Tomas Ersättare stämma Liberal
Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Blomberg, Tomas Representant förbundsfullmäktige  Liberal
Sundström, Egil Ersättare förbundsfullmäktige Obunden samling
K.f. Södra Ålands utbildningsdistrikt
Jansson, Britt-Marie Representant förbundsfullmäktige Center
Roxbäck, Sofie Ersättare förbundsfullmäktige  
Welander, Mikaela Representant förbundsfullmäktige Obunden samling
Kalm, Zacharias Ersättare förbundsfullmäktige Obunden samling

 

Ålands kommunförbund k.f.
Häggblom, Lars Representant förbundsstämma Obunden samling
Blomberg, Tomas Ersättare förbundsstämma Liberal
Karlsson, Anders T. Representant förbundsstämma Center
Häger, Andreas Ersättare förbundsstämma Hållbart initiativ
Ålands miljöservice k.f.
Blomberg, Tomas Representant förbundsstämma Liberal
Hendersson, Kristian Ersättare förbundsstämma Center
von Beetzen, Michael Representant förbundsstämma Obunden samling
Granberg, Ejvor Ersätare förbundsstämma  

 

 

  •