Kommunalförbund

Hammarlands representanter i kommunalförbund 2020-2023

 • Kommunernas socialtjänst k.f.
 • Häggblom Lars       Representant förbundsstämma    Obunden samling
 • Karlsson Anders T. Ersättare förbundsstämma             Center
 • Oasen boende och vårdcenter k.f.
 • Sundström Egil      Förbundsfullmäktige                          Obunden samling
 • Mattsson Stig A.      Ersättare förbundsfullmäktige    Center

 

 • K.f. Södra Ålands högstadium

 • Danielsson Niklas     Förbundsfullmäktige                            Obunden samling
 • Järvinen Robert        Ersättare förbundsfullmäktige        Obunden samling
 • Jansson Britt-Marie   Förbundsfullmäktige                         Center
 • Holmqvist Johan       Ersättare förbundsfullmäktige        Center

 

 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Häggblom Lars     Representant förbundsstämma      Obunden samling
 • Danielsson Niklas  Ersättare förbundsstämman             Obunden samling
 • Karlsson Anders T.  Representant förbundsstämma     Center
 • Mattsson Anne-Maj    Ersättare förbundsstämma          Center

 

 • Ålands miljöservice k.f.
 • Mattsson Stig          Representant förbundsstämma         Center
 • Ahlqvist Tomas       Ersättare förbundsstämma                    Center
 • Häger Anna             Representant förbundsstämma   
 • Ahlström Johnny    Ersättare förbundsstämma               Hållbart initiativ