S:ta Catharina kyrka

Kyrkan uppfördes i tiden intill en liten sjö norr om kyrkan, med utlopp i havet och ligger intill den gamla postrotevägen, som förmodligen är identisk med den medeltida pilgrimsvägen från Finland vidare ut i världen.Socknens största gravfält ”Kjusan” ligger omedelbart väster om kyrkan, omgivet av välbevarade och pittoreska kyrkstall.