Stödservice

Stödservice

Stödserviceavgifter från och med den 1.1.2021

Måltidsservice                                                                                                €
Måltidsservice för alla måltider under en månad 300,00
Dygnskostnad för alla fem måltider 12,90
Lunch och middag för personal samt övriga eventuella gäster 6,90
Lunchportion jämte transport hem 9,00
Frukost, eftermiddags- och kvällskaffe, per mål 3,30

Klädvårdsservice
Tvättning och strykning av kläder för hyresgästerna på
Hammargården med husets tvättmedel per maskin
5,10
Hyresgäster på Hammargården samt pensionärsbostäder som
sköter sin egen tvätt med eget tvättmedel per maskin
2,10
Pensionärer utom Hammargården jämte transport per gång 10,50

Hygienservice
Användning av Hammargårdens tvättutrymmen
eller hjälp med tvättning i det egna hemmet.                                             5,10

Dagvårdsservice på Hammargården
Inkluderar lunch, kaffe, aktiviteter 11,00
Inkluderar kaffe, aktiviteter 5,00

Övrig service
Trygghetsbesök 5,10
Inköpsservice inom Hammarland 10,20

Trygghetslarm
Kommunen bekostar endast installation av larmet samt nyckelskåp

Ifall mervärdesskatt skall ingå i priset utgör ovan nämnda priser den bruttokostnad. Antagen av kommunfullmäktige den 14.11.2019, § 48