Stödservice

Stödserviceavgifter från och med den 1.1.2022

Måltidsservice                                                                                                €
Måltidsservice för alla måltider under en månad 303,00
Dygnskostnad för alla fem måltider 13,00
Lunch och middag för personal samt övriga eventuella gäster 7,15
Lunchportion jämte transport hem 9,10
Frukost, eftermiddags- och kvällskaffe, per mål 3,30

Klädvårdsservice
Hyresgäster i pensionärsbostäder vilka
sköter sin egen tvätt med eget tvättmedel per maskin 2,10
Pensionärer utom Hammargården jämte transport per gång 10,60

Hygienservice
Användning av Hammargårdens dusch och bastu utrymmen ör pensionärer utanför Hammargården eller hjälp med dusch i det egna hemmet eller användning av bastu i pensionärsbostäder, per gång  5,20

Dagvårdsservice på Hammargården
Inkluderar lunch, kaffe, aktiviteter 11,10
Inkluderar kaffe, aktiviteter 5,10

Övrig service
Trygghetsbesök 5,20
Inköpsservice inom Hammarland 10,30

Trygghetslarm
Kommunen bekostar endast installation av larmet samt nyckelskåp. Klienten betalar månadsavgift direkt till leverantören.

Grundavgift för boende vid ESB Hammargården
Grundavgift som inkluderar klädservice, veckostädning, tvätt- och städmedel samt trygghetslarm för de permanent boende i Hammargården. Ingen grundavgift tas ut från periodvårdsklienter.   20,00

Avgiftspaket för klienter med regelbunden hemservice
För hemmaboende klienter med regelbunden hemservice minst en gång i veckan med inkomstbaserad hemserviceavgift ingår följande stödservice i hemserviceavgiften under förutsättning att den ingår i klientens vård- och serviceplan: Klädservice en gång i veckan, inköp inom Hammarland en gång i veckan samt dusch/bastuservice en gång i veckan.

Ifall medvärdesskatt skall ingå i priset utgör priset ovan nämnda priser en bruttokostnad.

Antagen av kommunfullmäktige den 27.1.2022, §7