Pensionärslägenheter

Pensionärslägenheter

Hammarlands kommun erbjuder pensionärslägenheter i Kattby på Prästgårdsgatan samt vid Blåäng invid Hammargården. Det finns 12 lägenheter vid Prästgårdsgatan samt 4 lägenheter vid Blåäng. Vill du ansöka om att bo i en av lägenheterna kontakta socialkansli, tel. 364 525.