Barnomsorg

Barnomsorg

Framtidens hammarlänningar

I Hammarland finns två daghem; Klaralund och Björkdungen i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns familjedagvård och småbarnsavdelning för de allra minsta och förundervisning året före skolstart.

Behöver ditt barn plats på daghem eller föris och eftis? Lämna in din ansökan till socialkansliet i Kattby. Platserna fördelas utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen.