Barnomsorg

Barnomsorg

Framtidens hammarlänningar

I Hammarland finns två daghem, Klaralund och Björkdungen samt ett fritidshem i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns småbarnsavdelning för de allra minsta, tre andra avdelningar för barn i olika åldrar samt förundervisning året före skolstart. Fritidshemsverksamheten riktar sig till elever i årskurs 1 och 2 samt även äldre barn utifrån barnets särskilda behov och bedrivs under skolans verksamhetsdagar.

Behöver ditt barn plats på daghem eller föris och eftis? Lämna in din ansökan till omsorgskansliet i Kattby. Platserna fördelas utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av erhållen arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid frågor, kontakta barnomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller via e-post paivi.abbas@hammarland.ax.

 

Aktuellt inom barnomsorgen:

 

Daghemmens sommarstängning och avgifterna:

Sommarstängning av daghemmen har fastställts till följande veckor:

Daghemmet Klaralund             v. 27-30             05.07.- 01.08.2021

Daghemmet Björkdungen     v. 28-30             12.07. - 01.08.2021

Under sommarstängningen ordnas barnomsorg med hjälp av sommarbarnomsorg endast för de som behöver daghem för sina barn på grund av arbete eller studier. Det är viktigt att man meddelar eventuella ändringar av närvaro/frånvaro till daghemmen omgående.

Kom också ihåg de nya avgiftsreglerna med avdrag:

1. Om barnet är ledig för minst fyra sammanhängande veckor under perioden 1 maj -31 augusti så får man en avgiftsfri månad. Om barnet är ledig åtta sammanhängande veckor under den nämnda perioden så får familjen ytterligare en avgiftsfri månad.

2. Avgift kan även tas ut för alla kalendermånader under ett verksamhetsår om barnet deltar i barnomsorgen alla månader under ett verksamhetsår och inte är frånvarande för mer än tre fjärdedelar av en månad.

Observera! Avdrag för frånvaro för ledigheter fås endast för de ledigheter som är förhandsanmälda!

Barnomsorgsfakturering:

Fakturering för maj sker som vanligt i juni. Fakturering för juni sker i juli men vid längre frånvaroperioder kommer det en samlingsfaktura för hela sommaren först i augusti med hänsyn tagen till avdrag för planerad frånvaro!