Befolkningsskydd

Befolkningsskyddet

Kommunens befolkningsskyddschef är: Dan Vik tel: 04573453332

I kommunen finns ett antal antagna beredskapsplaner, vilka skall kunna användas vid större olyckor, katastrofer eller ekonomiska kriser etc. I kommunen finns även en  ledningsgrupp som är skyldig att hantera dessa situationer.