Vatten & avlopp

Vatten & avlopp

Vatten

Kommunens vatten produceras och levereras av Ålands vatten Ab. Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt vatten behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett hittas längre ner på sida.

Kommunalt avlopp

Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt avlopp behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett hittas längre ner på sidan.

Vatten- och avloppsvattenavgifter 2018

  • Vattenanslutning: 1.610,00 € inkl. moms
  • Avloppsanslutning: 2.020,00 € inkl. moms
  • Renvatten1,67 € / kubik inkl.moms
  • Avloppsvatten: 3,17 € / kubik inkl.moms
  • Grundavgift58,00 € / år inkl.moms
  • Minimiavgift38,10 € / år inkl.moms

Avgiften debiteras 3 gånger per år, 2 preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning, samt en slutdebitering efter att vattenmätaren blivit avläst.

För den som har så liten förbrukning att det debiteras minimiavgift skickas det ut 1 faktura på hösten efter det att vattenmätaren blivit avläst.

Vattenmätaren ägs av kommunen, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen.
Fastighetsägaren får själva betala eventuella reparationer som blir nödvändiga av ett bristande underhåll.

Avläsning av vattenmätare sker i september varje år efter att  avläsningskort skickats ut. Avläsningskortet skall returneras till kommunkansli.
För dem som vistas i sin fastighet bara på sommaren går det bra att läsa av vattenmätaren tidigare och meddela mätarställningen.

Har du frågor gällande vattenfaktureringen kontakta Susan Schauman,
telefon + 358 (0)18 364 528 eller
e-post susan.schauman@hammarland.ax

Enskilt avlopp

Den första januari 2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket innebär att från och med den 1 januari 2014 ställs det hårdare krav på reningsgraden.
På Åland finns det många hus och stugor som inte är anslutna till ett reningsverk. Avloppen från alla dessa hus och stugor är konstruerade på olika sätt och reningen fungerar ibland bättre, ibland sämre och ibland inte alls. Bristande avloppsrening drabbar oss alla – våra vikar och stränder slammar igen som en följd av övergödningen. Längre ner på sidan finns hela informationsbrevet från landskapsregeringen våren 2013 (PDF-fil).

Om du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du ansöka om kommunalt avloppstillstånd. Ansökningsblankett hittas längre ner på sidan.

Om mer än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.