Kommunstyrelse

Hammarlands kommunstyrelse 2022-2023

Ledamöter   Parti Ersättare
Karlsson, Anders T., ordförande   Center Hendersson, Kristian
Danielsson, Niklas, vice. ordförande     Obunden samling   Gatelin, Dennis
Kalm, Mona     Hellström, Lisbeth
Holmqvist, Johan   Center Farell, John
Sandqvist, Lena   Center Eklund, Ida
Stenlund, Marie     Engman, Caroline
Eckerman, Sandra   Liberal Eklund, Jessica

 

Kommunstyrelsen sammanträder i allmänhet den första och tredje tisdagen i månaden med start kl. 18.30.

Kommunstyrelsens protokoll finns till höger under fliken Protokoll.