Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Hammarlands kommunstyrelse 2020-2021

Ledamöter Parti

Ersättare

Karlsson, Anders T. ordförande Center Tommy Eriksson
Danielsson, Niklas vice ordf. Obunden samling Dennis Gatelin
Kalm, Mona   Lisbeth Hellström
Holmqvist, Johan Center Leif Salmén
Sandqvist, Lena Center Ida Eklund
Stenlund, Marie   Caroline Engman
Eckerman, Sandra Liberal Annette Hasselberg

Kommunstyrelsen sammanträder i allmänhet den första och tredje tisdagen i månaden med start kl. 18.30.
Kommunstyrelsens protokoll finns till väster under fliken PROTOKOLL