Momsfri socialservice

Momsfri social service

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster, se lista nedan. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem. Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkännande av företag

De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster till äldre skall anmäla sin verksamhet till den kommun där företaget är verksam bland äldre. Företag som vill bli godkänd producent av privat socialservice för äldre skall lämna in en anmälan om mervärdesskattefri privat social service till Hammarlands kommun, omsorgskansliet, Klockarvägen  3, 22240 HAMMARLAND som prövar anmälan i avseende på de krav som ställs enligt § 8 lagen om privat socialservice. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll. Endast behörig myndighet kan ta emot anmälan. Kommunens befogenheter gäller endast kommunens invånare och kommunens område. Ett företag som anmält om privatservice i Hammarland kan inte lämna privat socialservice i en annan kommun utan att ha lämnat in en motsvarande anmälan till den kommunen. Från och med 1.1.2021 gäller anmälan om privat socialservice lämnat till en kommun endast för den delen som företaget är verksam bland äldre klienter/kunder. Anmälan gällande privat socialservice för övriga kundgrupper (personer under 65 år, familjer) lämnas till Kommunernas socialtjänst (KST) som prövar anmälan. Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.


Företag som är godkända i Hammarlands kommun att bedriva momsfri service för äldre är följande: