Regelverk

Nedan bifogas gällande regelverk som antagits av kommunen i form av datafiler eller länkar:

Ålands lagstiftning

(För att kunna läsa filen fordras att du har Acrobat reader i din PC)

Ålands lagting

Finlands Lag