HACKSPETTEN

HACKSPETTEN

Välkommen till Hackspetten!

tel. 364 593

På avdelningen finns det 9 (12) barn i åldrarna 0-3 år.

Personalen som jobbar här är:

Barnträdgårdslärare Ylva Kjällgren

Barnskötare Christina Nyman

Barnskötare Elina Hansson
 

 

Vi utgår från i trygghet och lekglädje.

Vi arbetar utifrån årstiderna samt de traditionella högtiderna.