HACKSPETTEN

HACKSPETTEN

Välkommen till Hackspetten!

tel. 364 593

mobil tel. 0457 3449003

På avdelningen finns det 9 (12) barn i åldrarna 0-3 år.

Personalen som jobbar här är:

Barnträdgårdslärare Jeanette Tikkanen

Barnskötare Christina Nyman

Barnskötare Anneli Törnberg

Gruppassistent Kicki Mattsson

 

Vi utgår från i trygghet och lekglädje.

Vi arbetar utifrån årstiderna samt de traditionella högtiderna.