HACKSPETTEN

HACKSPETTEN

Välkommen till Hackspetten!
tel. 364 593
mobil tel. 0457 3449003
På avdelningen finns det 9 (12) barn i åldrarna 0-3 år.
Personalen som jobbar här är:
Barnträdgårdslärare Jeanette Tikkanen
Barnskötare Christina Nyman
Barnskötare Anneli Törnberg
Gruppassistent Kicki Mattsson

Vi utgår från i trygghet och lekglädje.
Vi arbetar utifrån årstiderna samt de traditionella högtiderna.