HACKSPETTEN

Välkommen till Hackspetten!
tel. 364 593
mobil tel. 0457 3449003

På avdelningen finns det plats för 12 barn i åldrarna 0-3 år.

Personalen som jobbar här är:

Lärare i barnomsorgen Jeanette Tikkanen

Barnskötare Christina Nyman

Barnskötare Anneli Törnberg

T.f. barnskötare Ella Fyrberg

Vi utgår från i trygghet och lekglädje. Vi arbetar utifrån årstiderna samt de traditionella högtiderna.