Brandväsendet

Räddningsområde Ålands landskommuner

Räddningsområde Ålands landskommuner har sin huvudbas i Jomala kommunkansli där distriktets brandchefer har sina kansliutrymmen. Räddningsområdets förebyggande arbete sköts av en räddningschef samt en brandinspektör. Det operativa arbetet sköts av frivilliga brandkårerna inom distriktet samt genom samarbete med övriga distrikt.

Räddningsområde omfattar tio kommuner:

  • Eckerö
  • Finström
  • Geta
  • Hammarland
  • Jomala
  • Lemland
  • Lumparland
  • Saltvik
  • Sund
  • Vårdö

Inom räddningsområdet finns 12 frivilliga brandkårer: Jomala FBK, Gottby FBK, Lemlands FBK, Hammarlands FBK, Eckerö FBK och Lumparlands FBK. Finströms FBK, Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK, Sunds FBK, Geta FBK och Vårdö FBK.

Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet. Räddningsnämnden representeras av en ledamot från varje medlemskommun med personlig ersättare samt en kommunstyrelse representant.

Räddningschef Lennart Johansson

Telefon: direkt 018-329132  växel-018-32910

GSM:0457 522 1630

FAX: 018-329112

E-mail: lennart.johansson@jomala.ax

Adress: Pb 2, AX-22151 JOMALA

Brandinspektör Thomas Mattsson

Telefon: direkt  018-329175  växel-018-32910

GSM:040 828 1640

FAX: 018-329112

E-mail: thomas.mattsson@jomala.ax

Adress: Pb 2, AX-22151 JOMALA