Befolkningsskydd

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vid en kris kommer hjälpen att först gå till dem som behöver den mest. Var och en bör vara beredd att klara sig själv den första tiden. Ju bättre förberedd du är, desto bättre klarar du av krisen. Denna broschyr vill hjälpa dig att förbereda dig för olika störningssituationer.