Hammargården

Hammargården är ett serviceboende för dig som av någon anledning inte längre kan bo i ditt eget hem. På Hammargården erbjuds du service dygnet runt av vårdpersonal. För närvarande finns 29 st rum på Hammargården samt två periodrum, 10st platser av dem  är till för klienter med kognitiv svikt.  Varje rum har egen toalett. Måltider serveras i Hammargårdens matsal. 

Servicen vid Hammargården präglas av en humanistisk grundsyn. Du som individ är viktig, och din egen delaktighet är av stort värde när det gäller utformningen av din vistelse på Hammargården. Hammargårdens personal har satt upp grundstenar för vården på Hammargården. Personalen har beslutat att den service du får på Hammargården ska präglas av respekt, ansvar, individualitet, integritet och omtänksamhet. Det innebär att du som klient är en viktig medaktör i utformningen av servicen. Personalen lyssnar på dig och beaktar i mån av möjlighet dina personliga önskningar. Du har också rätt till ett vänligt bemötande.

Hammargården är ett serviceboende med hemservicepersonal. Du hyr och förvaltar din lägenhet. Du tar med dig de ägodelar och möbler som du trivs med till din lägenhet på Hammargården. Glöm inte fotografier, tavlor, bandspelare och annat som är av personlig betydelse för dig.

Hemservicepersonalen som är stationerad vid Hammargården besöker dig sedan i ditt hem eller i de allmänna utrymmena. Servicepersonalen bistår med personlig omvårdnad, inköp och uträttande av ärenden, matservering, klädvård, aktiverande verksamheter, information och samvaro. Särskilt viktig för dig är egenvårdaren,  på Hammargården. Egenvårdaren är den som du vänder dig till med tankar och frågor.

Plats på effektiverat serviceboende Hammargården fås på ansökan. Ansökningsblanketten kan du ladda ner längst ner på denna sida samt få hemskickat vid behov. När du ansöker om plats, görs en helhetsbedömning gällande ditt behov av serviceboendeplats utifrån din funktionsförmåga, hälsa, sociala situation med mera. Ansökan riktas till äldreomsorgsledaren som utreder ansökan och för den till beslutsfattande till äldreomsorgsnämnden. Målet är att inom år 2024 ta fram närmare kriterier och anvisningar för beviljande av serviceboendeplatser för att göra handläggningen av ansökningarna mera enhetlig och rättsäkert. Vid frågor kan du kontakta äldreomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller på e-post jenny.sporre@hammarland.ax

Det finns ingen kösystem för serviceboendeplatser utan du ansöker när behov av boendeplats finns och sedan bedöms ansökan utifrån dina behov. Placeringar i boendet görs utifrån det som passar dina behov bäst och ansökan kan inte specifikt göras till de nya avdelningarna.