Hammargården

Hammargården

Hammargården är ett serviceboende för dig som av någon anledning inte längre kan bo i ditt eget hem. På Hammargården erbjuds du service dygnet runt av vårdpersonal. För närvarande finns 16st rum på Hammargården samt två periodrum. Varje rum har egen toalett. Måltider serveras i Hammargårdens matsal. I anslutning till Hammargården har Hemsjukvården på Åland sin mottagning. Det innebär att du har nära tillgång till sjukvård när du bor på Hammargården.

Servicen vid Hammargården präglas av en humanistisk grundsyn. Du som individ är viktig, och din egen delaktighet är av stort värde när det gäller utformningen av din vistelse på Hammargården. Hammargårdens personal har satt upp grundstenar för vården på Hammargården. Personalen har beslutat att den service du får på Hammargården ska präglas av respekt, ansvar, individualitet, integritet och omtänksamhet. Det innebär att du som klient är en viktig medaktör i utformningen av servicen. Personalen lyssnar på dig och beaktar i mån av möjlighet dina personliga önskningar. Du har också rätt till ett vänligt bemötande.

Hammargården är ett serviceboende med hemservicepersonal. Du hyr och förvaltar din lägenhet. Du tar med dig de ägodelar och möbler som du trivs med till din lägenhet på Hammargården. Glöm inte fotografier, tavlor, bandspelare och annat som är av personlig betydelse för dig.

Hemservicepersonalen som är stationerad vid Hammargården besöker dig sedan i ditt hem eller i de allmänna utrymmena. Servicepersonalen bistår med personlig omvårdnad, inköp och uträttande av ärenden, matservering , klädvård, aktiverande verksamheter, information och samvaro. Särskilt viktig för dig är egenvårdaren,  på Hammargården. Egenvårdaren är den som du vänder dig till med tankar och frågor.