Tillgänglighets utlåtande

Tillgänglighets utlåtande

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Hammarlands kommuns webbplats.

Hammarlands kommun strävar efter att www.hammarland.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Då hemsidan i framtiden förnyas med ny leverantör kommer tillgänglighetskraven successivt att uppfyllas.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Hammarlands kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.

Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.hammarland.ax erbjuder vi alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-364 523 eller genom att med epost till info@hammarland.ax beställa information som textfil.