Tillgänglighets utlåtande

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Hammarlands kommuns webbplats.

Hammarlands kommun strävar efter att www.hammarland.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. 

Alternativa sätt att få information

För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.hammarland.ax erbjuder vi alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-364 523 eller genom att med epost till info@hammarland.ax beställa information som textfil.