Närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en äldre person i hemmet.

Äldreomsorgsledaren prövar varje enskilt ärende. Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande vården är. Arvoden  är fastställda i tre grupper enligt vårdtyngd. Äldreomsorgsledaren upprättar ett vård- och serviceavtal med vårdaren där avlastning och rätt till ledighet framkommer. Närståendevårdaren har rätt till minst 5 dagars ledighet per kalendermånad. Avlastning kan erbjudas på periodplatsen på Hammargården. Stödet för närståendevård är skattepliktigt och pensionsgrundande.