Trygghetstelefon

En trygghetstelefon kan förlänga den tid du kan bo kvar i ditt eget hem. Om något skulle hända dig i hemmet, få du snabbt hjälp.

En trygghetstelefon är en telefon med alarmknapp. Dessutom ingår ett extra alarm som du kan bära som armband eller runt halsen. Det extra alarmet kommer du åt även om du t.ex. skulle ramla. När du trycker på alarmknappen ringer det till Hammargården. Du får då tala med personalen där. Beroende på hur ni på förhand beslutat kontaktas dina anhöriga eller kommunens hemservicepersonal så du får hjälp. Vid behov skickas även ambulans.

Installationen av telefonen bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där räddnings- och hemvårdspersonalen hittar din nyckel. 
Kunden betalar en månadsavgift för trygghetstelefonen till Ålands telefon.
Installation av trygghetstelefon beviljas enligt prövning.

För att erhålla trygghetstelefon, kontakta närvårdarkoordinatorn på Hammargården på telefon 018-364566 eller tel:01836259