Hammarlands Aktuellt

Hammarlands Aktuellt utkommer en gång i månaden.

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta kommunkansli,

tfn 018-364 520, e-post: info@hammarland.ax eller

lisa.carlson@hammarland.ax

Annonspriser:

  • A4 exkl. moms 75,00 €
  • A5 exkl. moms 37,50 €
  • A6 exkl. moms 19,00 €