Björkdungen

Björkdungen

Välkommen till Daghemmet Björkdungen!

Daghemmet Björkdungen består av två avdelningar. Verksamhetsåret 2022-2023 har vi på avdelning Ugglan barn i åldrarna 3-6 och småbarnsavdelningen Grodan har vi barn i åldrarna 0-3. I huset finns också barnomsorgens centralkök.

Daghemmets öppethållningstider är vanligtvist mellan kl 7-17 men kan variera beroende på barnens vårdtider på morgon och eftermiddag.

Kontaktuppgifter:

Daghemmet Björkdungen
Krokgränd 3
22240 Hammarland
E-post: bjorkdungen@hammarland.ax

Föreståndare:Åke Sigfrids

  • Kök                               018-364 591
  • Mobil Grodan       0457 344 9003
  • Mobil Ugglan                0457 345 6202
  • Grodan                 018-364 593
  • Ugglan                         018-364 594