Björkdungen

Björkdungen

Välkommen till Daghemmet Björkdungen!

 

Daghemmet Björkdungen består av en avdelning för barn 3-7 år (Ugglan) och en småbarnsavdelning för barn 0-3 år (Hackspetten).

I huset finns också barnomsorgens centralkök.

Daghemmet är öppet samtliga vardagar mella 07.00 - 17.00

Kontaktuppgifter:

Daghemmet Björkdungen

Krokgränd 3

22240 Hammarland

tel. 364 590

E-post: linda.persson@hammarland.ax

 

Husets telefonnummer:

Föreståndarens kansli   364 590

Kök                               364 591

Mobil Hackspetten       0457 344 9003

Mobil Ugglan                0457 345 6202

Hackspetten                 364 593

Ugglan                         364 594