Björkdungen

Björkdungen

Välkommen till Daghemmet Björkdungen!

Daghemmet Björkdungen består av en avdelning för barn 3-7 år (Ugglan) och en småbarnsavdelning för barn 0-3 år (Hackspetten). I huset finns också barnomsorgens centralkök.

Daghemmet är öppet samtliga vardagar kl. 07.00 - 17.00.

Kontaktuppgifter:
Daghemmet Björkdungen
Krokgränd 3
22240 Hammarland
tel. 364 590

Husets telefonnummer:
Föreståndarens kansli   364 590
Kök                               364 591
Mobil Hackspetten       0457 344 9003
Mobil Ugglan                0457 345 6202
Hackspetten                 364 593
Ugglan                         364 594