Björkdungen

Björkdungen

Välkommen till Daghemmet Björkdungen!

Daghemmet Björkdungen består av en avdelning för barn 3-7 år (Ugglan) och en småbarnsavdelning för barn 0-3 år (Hackspetten). I huset finns också barnomsorgens centralkök.

Daghemmet är öppet samtliga vardagar kl. 07.00 - 17.00.

Kontaktuppgifter:

Daghemmet Björkdungen
Krokgränd 3
22240 Hammarland
E-post: bjorkdungen@hammarland.ax

Föreståndare:

Åke Sigfrids

Övriga telefonnummer:

  • Kök                               018-364 591
  • Mobil Hackspetten       0457 344 9003
  • Mobil Ugglan                0457 345 6202
  • Hackspetten                 018-364 593
  • Ugglan                         018-364 594