Öra småbåtshamn

Vid Öra småbåtshamn finns  17 platser med Y-bommar  samt 5 platser för båtar man kan dra upp på rampen.

Priset för en båtplats är år 2024 mellan 210,- euro och 252,- euro per år beroende på platsens längd och bredd. För en båt på rampen debiteras 62,- euro per år.

För närvarande är alla platser uthyrda men är man intresserad av en plats, kontakta Laila Johansson telefon 364 528 eller e-post info@hammarland.ax  så sätts ni upp på en väntelista  där en person som har sin hemort i Hammarland har förtur. Finns lediga platser den 1 juni kan även personer som inte har sin hemort i Hammarland få plats men då bara för ett år i taget.