Upphandling

Upphandling

BEGÄRAN OM ANBUD FÖR UNDERHÅLL AV SADELINLEDEN FÖR TIDEN 1.6.2016-31.10.2019

Kommunen söker härmed intresserade personer, föreningar eller företag, vilka är villiga att åta sig underhållet av Sadelinleden. Sadelinleden är en i terrängen utmärkt vandringsled som är ca 40 km på Hammarlands kommuns område.  Kommunen förbehåller rätt att anta eller förkasta anbud.

Underhållet gäller följande:
• En årlig översyn i april-maj av markeringarna så att dessa syns och att de återsälls där de försvunnit under vintern.
• Slyröjning och nedslagning av gräs första gången före midsommar och vid behov en andra gång efter midsommar.
• Vid behov byggande av spångar över diken och våta marker
• Utplacering av informationstavlor.

Skriftliga anbud skall lämnas i slutna kuvert på en för ändamålet utarbetad blankett till adressen Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND, senast den 30 maj 2016 kl. 16.00. Kuvert skall märkas med ”Sadelinleden”. Blanketten kan hämtas från kommunkansliet eller från kommunens hemsida adressen:

Kommunstyrelsen