Upphandling

Upphandling

ERBJUDANDE AV BETE PÅ KOMMUNENS OMRÅDEN UNDER ÅR 2022

Hammarlands kommun erbjuder kommunens park- och naturområden i Prästgården by till beten för djurhållare under år 2022. Villkoren är följande. Kommunen uppbär inget arrende. Kommunen kan ordna el till stängsel samt även tillgång till vatten på ett lämpligt sätt enligt överenskommelse kostnadsfritt. Kommunen förutsätter att djurhållaren ansvarar för allt som gäller stängsel runt de betade områdena.

Kommunen ser fram emot en skriftlig intresseanmälan senast den 31.5.2022 till Kommunstyrelsen, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND eller e-post: info@hammarland.ax