Grundskola

Grundskola

Näfsby skola

Näfsby skola har under läsåret 2020/2021 111 elever, fem klasslärare , två timlärare med klassläraruppgifter, en timlärare i bisyssla, en specialklasslärare och åtta assistenter. Klasserna är sex till antalet. Undervisningsgrupperna och antal elever per grupp ser ut på följande sätt:

Undervisningsgrupp Elevantal Lärare
Åk 1 17 Emma Åkerholm
Åk 2 18 Ann-Sofi Granlund
Åk 3 26 Christina Donning och Susanne Nygård
Åk 4 16 Tommy Höglund
Åk 5 18 Ewa Johansson
Åk 6 16 Emilia Lindbom

Ur tabellen framkommer också vilken lärare som undervisar i de olika klasserna. Skolans föreståndare heter Niklas Wasén. Timlärare med ansvar för stödundervisning i svenska för elever från andra länder och regioner är Frida Söderback. Skolans musiklärare heter Kalliope Grammenos. Våra assistenter heter Maria Egeland, Mita Gulbrandsen, Sanne Manelius, Annette Häger-Ahlström, Veronica Ureña, Emma Hedlund, David Helander och Lucas Törnqvist. 

Verksamhetsidén för Näfsby skola

Vi lärare är måna om att blanda gamla beprövade pedagogiska teorier och didaktiska metoder med det bästa från de nya rönen gällande  undervisnings metoder och modeller. Som lärare försöker man alltid hitta den optimala undervisningsmetoden. En undervisningsmetod som passar både stoffet och den aktuella undervisningsgruppen i just det ögonblicket.

I de lägre årskurserna (åk 1-3) ägnas stor uppmärksamhet åt läsinlärningen. Vi sätter in resurser som kompanjonlärare och speciallärare. Vi arbetar med olika läsprojekt, t. ex. läskamrater från olika klasser, bibliotekstimmar och "En kvart om dagen".

I de högre årskurserna (åk 4-6) är målet att eleverna skall nå en så hög nivå av självständighet som möjligt. Målet nås genom att elever både individuellt och i grupp arbetar sig fram till lösningar på olika problem som hon/han stöter på. Läraren fungerar som problemskapare och handledare. Kunskapssökning är ett allt viktigare delmål på lågstadiet med tanke på kommande studier. Dagens samhälle behöver idérika och självständiga individer med stor kapacitet till samarbete i större och mindre arbetslag.

Specialläraren

Vår speciallärare heter Anita Henriksson. Hon jobbar 14 h/vecka vid Näfsby skola. Anita jobbar med elever som behöver specialundervisning under kortare och längre perioder.

Språkprogrammet

Vid Näfsby skola erbjuds två frivilliga språk fr.o.m. åk 5. Språken är finska och tyska. Språkvalet gör eleverna tillsammans med sina föräldrar på vårterminen i åk 4. Vår finska lärare heter Emilia Lindbom. Vår tyska lärare heter Karin Nordberg.

Vaktmästeri, städ- och kökspersonal

Våra kock heter Lina Blomqvist. Kökshjälp och städare är Elin Holmström. Våra städare heter Anne-Louis Holmström och Isa Wikström. Vaktmästeriet sköts av Peter Mattsson, Ingmar Sundqvist och Tommy Nordin.

Kontaktuppgifter

Adress: Krokgränd 8, 22240 Hammarland
Tel: 018-364540
E-post: niklas.wasen(at)sahd.ax

Övriga lärare når man enligt följande modell: förnamn.efternamn@sahd.ax

Välkommen till Näfsby skola!