Grundskola

Grundskola

Näfsby skola

Näfsby skola har under läsåret 2021/2022 111 elever. Undervisningsgrupperna och antal elever per grupp ser ut på följande sätt:

Undervisningsgrupp Elevantal Lärare
Åk 1 16 Tommy Höglund
Åk 2 17 Emma Åkerholm
Åk 3 17 Filia Olin
Åk 4 26 Christina Donning och Sussi Nygård
Åk 5 17 Niklas Wasén
Åk 6 16 Ewa Johansson

Ur tabellen framkommer också vilken lärare som undervisar i de olika klasserna. Skolans föreståndare heter Ida Fyrqvist. Timlärare med ansvar för stödundervisning i svenska för elever från andra länder och regioner (FBU) är Paulina Emretsson. Vi har även en specialklass för elever med mångprofesionellt stöd där Ann-Sofi Granlund ansvarar. Skolans musiklärare heter Kalliope Grammenos. Våra assistenter heter Maria Egeland, Mita Gulbrandsen, Sanne Manelius, Annette Häger-Ahlström, Emma Hedlund, Frida Söderback, Ida Wickström och David Helander. 

Verksamhetsidén för Näfsby skola

Vi lärare är måna om att blanda gamla beprövade pedagogiska teorier och didaktiska metoder med det bästa från de nya rönen gällande  undervisnings metoder och modeller. Som lärare försöker man alltid hitta den optimala undervisningsmetoden. En undervisningsmetod som passar både stoffet och den aktuella undervisningsgruppen i just det ögonblicket.

I de lägre årskurserna (åk 1-3) ägnas stor uppmärksamhet åt läsinlärningen. Vi sätter in resurser som kompanjonlärare och speciallärare. Vi arbetar med olika läsprojekt, t. ex. läskamrater från olika klasser, bibliotekstimmar och "En kvart om dagen".

I de högre årskurserna (åk 4-6) är målet att eleverna skall nå en så hög nivå av självständighet som möjligt. Målet nås genom att elever både individuellt och i grupp arbetar sig fram till lösningar på olika problem som hon/han stöter på. Läraren fungerar som problemskapare och handledare. Kunskapssökning är ett allt viktigare delmål på lågstadiet med tanke på kommande studier. Dagens samhälle behöver idérika och självständiga individer med stor kapacitet till samarbete i större och mindre arbetslag.

Specialläraren

Vår speciallärare heter Anita Henriksson. Hon jobbar 14 h/vecka vid Näfsby skola. Anita jobbar med elever som behöver specialundervisning under kortare och längre perioder.

Språkprogrammet

Vid Näfsby skola erbjuds två frivilliga språk fr.o.m. åk 5. Språken är finska och tyska. Språkvalet gör eleverna tillsammans med sina föräldrar på vårterminen i åk 4. 

Vaktmästeri, städ- och kökspersonal

Våra kock heter Lina Blomqvist. Köksbiträde och städare är Elin Holmström. Våra städare heter Anne-Louis Holmström och Isa Wikström. Vaktmästeriet sköts av Peter Mattsson, Ingmar Sundqvist och Tommy Nordin.

Kontaktuppgifter

Adress: Krokgränd 8, 22240 Hammarland
Tel: 018-364540
E-post: ida.fyrqvist(at)saud.ax

Övriga lärare når man enligt följande modell: förnamn.efternamn@saud.ax

Välkommen till Näfsby skola!