Grundskola

Näfsby skola

I Hammarlands kommun finns en skola för elever i årskurs 1-6 som är belägen i byn Näfsby.

På Näfsby skola arbetar vi tillsammans och systematiskt med en beprövad erfarenhet för att alla elever ska må bra och nå sina och utbildningens mål. Vi vill ge våra elever en kvalitativ kunskapsgrund som stärker deras självkänsla och självförtroende, utvecklar deras empatiska förmåga och tolerans för olikheter samt väcker intresse och uppmuntran till ett livslångt lärande. Vi vill att vår skola skall vara en plats där trygghet, samarbete och välbefinnande har hög prioritet. Kunskapssynen i Näfsby skola grundar sig i beprövad erfarenhet och aktuell forskning där ett dynamiskt tankesätt visar att vi alla är i utveckling och förändring.

Samarbete och kooperativt arbete

Vi ser samarbete som en grundsten i vårt arbete och genom kooperativa arbetssätt skapar vi en gemenskap som bidrar till en positiv arbetsmiljö där eleverna utvecklas och ser vinningen i att arbeta tillsammans. Vi vill utmana varandra, bredda våra synsätt och lära eleverna att tänka nytt och utvecklas tillsammans där olikheter ses som styrkor och där misstag är en del av den lärande processen.  

Välkommen till Näfsby skola!

Kontaktuppgifter

Adress: Krokgränd 8, 22240 Hammarland

Personalrum: +358 18 36 4540

Skolföreståndare: Ida Fyrqvist

Tel: +358 18 36 4541
E-post: ida.fyrqvist@saud.ax

Övriga lärare når man i första hand via vår informationskanal Wilma eller på e-post enligt följande modell: förnamn.efternamn(at)saud.ax

Länk vidare till Wilma https://aland.inschool.fi/nafs

Länk vidare till läroplaner på Åland https://www.laroplan.ax/