Sålis Batteriberg

Sedan 1856 är Åland demilitariserat, inga militära anläggningar får finnas i landskapet. Ändå befästes Åland både under första och andra världskriget, bland annat uppfördes ett kanonbatteri i Sålis i Hammarland.Sålis var det enda åländska batteriet som kom till användning under första världskriget och det var under Godbyslaget den 17 och 19 februari 1918.Anläggningen sprängdes 1919 av svensk militär. Ruinerna efter anläggningarna kan besökas och informationsskyltar belyser områdets historia. Ett utkikstorn finns som låter besökaren få en vy över landskapet.