Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hammarlands kommun / Fo nr. 0205014-0

Kommunkansliet

Kurt Carlsson
Kommundirektör
Telefon:
Maarit Grönlund
Ekonomichef
Telefon:
Lise-Lotte Nordman-Carlson
Byråsekreterare
Telefon:
Susan Schauman
Byråsekreterare
Telefon:
Sophie Johansson
Löneräknare
Telefon:

Socialförvaltningen

t.f Päivi Abbas (Jolita Andziulaitiene)
socialsekreterare
Telefon:
Antonia Brandt
vik. socialarbetare
Telefon:

Byggnadstekniska kontoret

Dan Vik
Kommuntekniker/byggnadsinspektör
Telefon:

Fritidsledare

Bokning av gymnastiksal/Klara fotbollsplan
Telefon:
Kaj Backas
Fritidsledare
Telefon:
Mobiltelefon:

Lantbrukskansliet

Anders Sundqvist
Lantbrukssekreterare
Telefon:
Fax:
364 537
Mobiltelefon:

Näfsby skola

Kök
Telefon:
Skolhälsovårdare
Telefon:
Mathias Eriksson
Skoldirektör
Telefon:
Lärarrum
Telefon:
Fax:
364 555
Niklas Wasén
Föreståndare
Telefon:
Fax:
364 555

Hammarlands bibliotek

Ann Blomqvist
Bibliotekarie
Telefon:

Daghemmet Klaralund

Kök
Telefon:
Nordan
Telefon:
Sunnan
Telefon:
Västan
Telefon:
Eftermiddagshem
Telefon:
Mobiltelefon:
Kansli
Telefon:
Fax:
364 555
Annett Jansson
Föreståndare
Telefon:

Daghemmet Björkdungen

Ugglan/Stora avdelningen
Telefon:
Trådlös telefon - gården
Telefon:
Kansli
Telefon:
Kök
Telefon:
Hackspetten/Lilla avdelningen
Telefon:
Linda Persson
Vik. föreståndare
Telefon:

Hammargården/hemvård

Kök
Telefon:
Hemsjukvården
Telefon:
Jenny Olofsson Engblom
Föreståndare
Telefon:
Fax:
36 245
Mobiltelefon:
Hammargården personal

Brand- och räddningsväsendet

Lennart Johansson
Räddningschef
Telefon:
Mobiltelefon:
Thomas Mattsson
Brandinspektör
Telefon:
Fax:
329 112
Mobiltelefon:
Lars Häggblom
Sotare
Telefon:
Mobiltelefon:
Ledningscentral
Telefon: