Ukraina information

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

På Migrationsverkets webbsidor finns omfattande anvisningar till dig som är ukrainsk medborgare om hur du ska handla då du kommer till Finland från Ukraina.

https://migri.fi/sv/ukraina/sv

Rätten till social- och hälsovård är beroende av din vistelsestatus, dvs. om du är här visumfritt som resenär/turist i 90 dagar, om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd eller är arbetstagare.

En turist har till exempel endast rätt till brådskande och nödvändiga socialvårdstjänster, medan en person som omfattas av tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänster från Migrationsverket och förläggningen. En arbetstagare kan ha möjlighet att bli införsäkrad och kan därefter ha rätt till vissa bosättningsbaserade förmåner från FPA. En arbetstagare har rätt till nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster.

KST tillhandahåller brådskande och nödvändig socialvård för personer som inte kan trygga sin försörjning på annat sätt, till exempel genom att använda sina besparingar och penningöverföringsmöjligheter. Det kan till exempel handla om tillfällig nödinkvartering eller betalningsförbindelse för livsmedel eller receptbelagd medicin. KST tillgodoser även behovet av eventuella barnskyddstjänster. Rätten till service utgår från en individuell bedömning.

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

På samma sätt som asylsökande har du som har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. Du kan också själv ordna ditt boende om du så önskar, och har då rätt till alla mottagningstjänster förutom inkvartering. Du kan få olika mottagningstjänster via förläggningen.

Migrationsverket står för mottagningstjänsterna, och de består av:

 • inkvartering
 • mottagnings- och brukspenning
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • nödvändig socialservice
 • tolk- och översättartjänster
 • arbets- och studieverksamhet

 

Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar, så att din nödvändiga försörjning tryggas. Vid behov får du information, handläggning och rådgivning i olika vardagsärenden via förläggningen. Du som får tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten på samma sätt som asyl. Det är nu möjligt att registrera sig hos polismyndigheten på Åland, genom att vända sig till anmälningsmottagningen på Strandgatan 27 ingång C. Anmälningsmottagningen är öppen måndag – fredag 8.00 – 16.15. Torsdagar 8.00 – 17.00. Obs! Kontakta polisen på tel. 527 109 för att boka tid för registrering. Vid registreringen ska du även registreras till en förläggning. Du som registrerar dig på Åland registreras för närvarande på förläggningen i Pansio, Åbo. Har du boende på Åland ska du ändå vara kopplad till en förläggning.

Du har tillgång till mottagningstjänster när

 • du ansöker om tillfälligt skydd
 • du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Du får mottagningstjänster tills

 • du lämnar Finland
 • du beviljas något annat uppehållstillstånd
 • ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd går ut och du kan tryggt återvända till ditt hemland.

Mer läsning:

Statsrådet fattade beslut om målgruppen för tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina:

https://intermin.fi/sv/-/statsradet-fattade-beslut-om-malgruppen-for-tillfalligt-skydd-for-personer-som-flytt-fran-ukraina

Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina:

https://stm.fi/documents/1271139/107190314/Kuntainfo_pohja_2021_arial_SV.pdf/3cd5786c-f758-d5a6-026d-6ce03aabe4a3/Kuntainfo_pohja_2021_arial_SV.pdf?t=1647255938218

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110746

Informationskontoret Kompassen

Kompassen finns till för inflyttade från utomnordiska länder. Här kan du som är ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor gällande exempelvis ansökningar och andra formaliteter.

Medis upprätthåller Kompassen på uppdrag av Ålands landskapsregering. På Kompassen kan man få hjälp med till exempel anhållan om uppehållstillstånd, finskt medborgarskap eller andra ansökningar. Kompassen informerar också om när Migrationsverket (Migri) besöker Åland och hjälper till med att boka tider och göra ansökningar.

Informationskontor för inflyttade / Information office for Immigrants

MEDIS, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn

Telefon / phone: 531 641

E-post: info@kompassen.ax

Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 13.00–16.00.

Open Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 1-4 PM.

Välkommen! Welcome!

https://kompassen.ax/

 

Besök även https://www.alandliving.ax/ där inflyttade kan få allmän information om att leva och bo på Åland.