LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB: ORDINARIE NÄRVÅRDARE HAMMARGÅRDEN, FÖRLÄNGT ANSÖKNINGSTID

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 9.8.2021.

Personalen vid servicehuset jobbar såväl i servicehuset som ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.

Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.

Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.

Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.

Lön och avtal enligt AKTA, för närvarande 2441,82 e.

Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post hammargarden@hammarland.ax. Sista ansökningsdag är förlängt till 19.7.2021 kl. 15.00. Tidigare inkomna ansökningar kvarstår. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom eller närvårdarkoordinator Linda Malmlund, tel: 018-36 259.

**********************************************

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår ett tidsbestämt arbetsavtal som fritidspedagog på deltid (cirka 57 %) för tiden 11.8.2021 – 8.6.2022 för fritidshemsverksamheten i Hammarland.

Fritidshemmet erbjuder omsorg för skolbarn på skolans verksamhetsdagar och har i dagsläget fyra anställda och från 10 till 15 barn inskrivna.

Vi söker dig som är trygg i dig själv, ansvarstagande, flexibel, har lätt för att samarbeta samt kan arbeta såväl i grupp som självständigt.

Behörig som fritidspedagog är enligt Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola 4 kap. 21 §, den som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt en examen med pedagogisk inriktning som omfattar minst 180 akademiska poäng eller en motsvarande examen.

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. Hygienpass krävs i arbetet.

Ansökan med CV och betyg lämnas till utbildningsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller via e-post till: socialsekreterare@hammarland.ax.

Sista ansökningsdag är den 11 juni 2021 kl. 15.00. Observera att rekryteringsprocessen kan komma att påbörjas under annonseringstiden.

Närmare uppgifter ger Päivi Abbas, barnomsorgsledare, tel. 018-36 45 25.

**************************************************************
HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår följande tjänster:

1. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 344 4945, E-post: niklas.wasen@sahd.ax

På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.4.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 28.4.2021

Utbildningsnämnden i Hammarland