LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår

1. En specialklasslärartjänst. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöring inleds den 1 augusti 2020. Tjänsten tillsätts under förutsättning att skolnämnden fattar nödvändigt beslut.

2. En timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöringen inleds den 1 augusti 2020.

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 3444945, E-post: niklas.wasen@sahd.ax

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 6.3.2020, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg. Ev. frågor gällande tjänsterna och befattningarna besvaras fr.o.m. vecka 9.

Jomala den 14 februari 2020
Skolnämnden i Hammarland