LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

HAMMARLANDS  KOMMUN

lediganslår ordinarie tjänst som

ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARE

Tjänsten är 80 % av heltid och den är en helt administrativ tjänst. Arbetsplatsen är i kommunkansliet i Hammarland.

Kompetenskrav är lämplig examen från universitet eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs kännedom om branschen för äldreomsorg och barnomsorg samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Arbetsuppgifterna finns beskrivna i en tjänstebeskrivning. Tjänstebeskrivningen kan läsas som en bilaga till den här sidan.

Arbetet börjar 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

För tjänsten gäller AKTA och arbetstiden är byråarbetstid 29,00 h/v, 80 % av 36,25 h/v.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 80 % av 3.660,- €/månad.

Ansökan skall lämnas in senast den 23.9.2022.

Ansökan som består av CV kopior av examen samt arbetsintyg vilka man vill åberopa sänds till kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND eller e-post info@hammarland.ax.

Lämna gärna förslag på två referenser.

Kontaktperson är kommundirektör Kurt Carlsson telefon (018) 364 523 eller e-post kurt.carlsson@hammarland.ax.

Hammarlands kommun är belägen på Västra Åland. I Hammarland finns 1 619 invånare. Kommunen har nyligen färdigställt en toppmodern tillbyggnad av det effektiverade serviceboende Hammargården med 15 nya platser förutom de tidigare 16 platserna.

Tjänsten är ny och den tillsätts under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar den.

--------------------

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargården effektiverade serviceboende för äldre söker närvårdare 100 % och närvårdare 80%

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargården effektiverade serviceboende för äldre söker närvårdare 100 % och närvårdare 80% i tillsvidare anställning med tillträde enligt överenskommelse med aktuell placering på den nya demensavdelningen.
Vill du vara med och starta upp en ny demensavdelning i nya fräscha lokaler? Har du erfarenhet eller utbildning inom demensvård, eller ett genuint intresse av det – då är du den vi söker!
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt
Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete.
Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.
Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)
Lön och avtal enligt AKTA.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax  Sista ansökningsdag 30.9.2022.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.
 

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 %

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % i tillsvidare anställning  med tillträde snarast eller enligt överenskommelse med aktuell placering på ESB.
Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt vid behov ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.
Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.
Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)
Lön och avtal enligt AKTA.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax  Sista ansökningsdag: 30.9.2022.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.

Köksbiträde 75%/Hammargården effektiverat serviceboende

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun/Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker ett köksbiträde 75 % i tillsvidare anställning med tillträde 26.9.2022 eller enligt överenskommelse.
Önskvärt är om du har gymnasieexamen inom restaurang- och cateringbranschen eller motsvarande, eller erfarenhet av arbete i kök. Arbetstiden är dagtid i rullande schema där helger ingår.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att sköta disk och städning i kök, ta hand om olika uppgifter så som tillagning av frukost, sallader, baka, vara med vid servering, förbereda måltider tillsammans med kockarna, ta emot butiksvaror m.m.
Vi söker dig som är social, flexibel, ansvarsfull och kan jobba bra i grupp men även självständigt.
Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)
Lön och avtal enligt AKTA. Prövotid tillämpas.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax Sista ansökningsdag: 18.9.2022.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Närmare uppgifter ger Kenneth Holmroos tel 018-36385 eller föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.

Hammarlands kommun lediganslår en tidsbestämd tjänst under tiden 1.9-31.12.2022 som

PROJEKTLEDARE inom byggnadstekniska området.

Den preliminära tjänstebeskrivningen finns på www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobb. (Se bilagor nedan)

Kompetenskrav: Högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet av projektering av byggnader och utförande av byggnadsarbeten eller annan lämplig utbildning för uppdraget som projektledare eller motsvarande utbildning.

Arbetstiden är TS 36,25 h/vecka

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3.400,00 €.

Sista ansökningsdag är 29.8.2022 kl. 23.59. Ansökan kan lämnas in till Kommunstyrelsen i Hammarland till adressen Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND eller e-post: info@hammarland.ax. Kontaktperson är Kurt Carlsson e-post kurt.carlsson@hammarland.ax.

Kort beskrivning av arbetet.

Utreda möjligheter till förbättringar och effektivisering inom byggnadstekniska området i kommunen samt även bistå kommuntekniker-byggnadsinspektören i olika lämpliga tjänsteuppgifter under projekttiden.

 

Kommunstyrelsen i Hammarland

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Närvårdare
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie Närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 16.6.2022 eller enligt överenskommelse.

Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.

Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.

Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016). Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklingsvillig, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.

Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.

Lön och avtal enligt AKTA.

___________________________________________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår

1. Ånyo en tillsvidare tjänst som speciallärare fr.o.m. 1.8.2022 under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

2. Ånyo en tillsvidare tjänst som specialklasslärare fr.o.m. 1.8.2022. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

3. En tidsbunden befattning som elevassistent i specialklassen (ca 77 % av heltid) under tiden 11.8.2022 - 8.6.2023.

4. En tillsvidare befattning som fritidspedagog (ca 60 % av heltid) i fritidshemsverksamheten i Hammarland fr.o.m. 11.8.2022.

Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.ax

På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 19.4.2022, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@saud.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 4.4.2022

Utbildningsnämnden i Hammarland
 

 

JOBBANNONSINFORMATION VIA AMS.AX: