Lediga jobb

Fritidsledare

Hammarlands kommun söker nu en ny ordinarie fritidsledare eftersom vår tidigare trogne fritidsledare går i pension. Anställningen är heltid i allmän arbetstid och börjar 1.9.2023 eller enligt överenskommelse.

Som fritidsledare hos oss får du arbeta i en kommun som värdesätter ungdomars rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Vi är en liten kommun med ett tätt samarbete mellan skola och fritidsverksamhet, vilket gör det lätt att lära känna ungdomarna.

Målsättningen med fritidsverksamheten är att skapa kontinuitet och att arbeta för att fler barn och ungdomar samt nya grupper ska delta i ungdoms-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Arbetet är till stor del självständigt och tillsammans med ungdomarna finns möjligheten att påverka och utforma fritidsverksamheten efter eget intresse. Idag består verksamheten av bland annat öppen ungdomsgårdsverksamhet, simning, dans, mekanisk verkstad, innebandy med mera.

Till fritidsledarens främsta uppgift hör att leda och övervaka den kommunala fritidsverksamheten samt att följa och stöda de ideella föreningarnas arbete. I de administrativa uppgifterna tillkommer att årligen utarbeta förslag till budget och verksamhetsberättelse, ta fram statistik och förslag till avgifter samt handha bokning av lokaler kopplat till fritidsverksamheten.

Arbetet som fritidsledare är roligt och meningsfullt. Du får se barnen utvecklas och integreras i samhället och får möjlighet att vara en trygg vuxen och god förebild för de unga i vår kommun.

Vi söker dig som har goda sociala färdigheter, ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att skapa trygghet. Du bör dessutom ha förmåga att främja ungas inflytande och delaktighet, vara entusiastisk och kunna driva verksamheten utifrån de ungas behov, samt ha lätt för att fatta självständiga beslut. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av ungdomsarbete är meriterande.

Behörighet för rollen är examen på institutnivå eller annan för uppgiften lämplig kompetens samt visat intresse för verksamhetsområdet.

Utdrag ur straffregistret uppvisas innan anställning. Arbetet förutsätter körkort och egen bil.

Lön: 2616,38 samt eventuella erfarenhetstillägg och individuella tillägg.

Hammarlands kommun rekryterar fördomsfritt och objektivt. Maximal prövotid tillämpas.

För mer information vänligen kontakta Kommundirektör Kurt Carlsson per telefon +35818364523 eller e-post kurt.carlsson@hammarland.ax

Ansökan skickas till info@hammarland.ax eller Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland. I ansökan vill vi att du har med ett personligt brev, CV och utredning över behörighet. Ansökan ska vara oss till handa senast 12.6.2023 kl. 15:00.

======

HAMMARLANDS KOMMUN

Hammarlands kommun lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2023- 31.7.2024.

Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.ax 

På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg  inlämnas senast den 16.5.2023 kl. 09.00 per e-post till ida.fyrqvist@saud.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag.