LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

HAMMARLANDS KOMMUN

 

lediganslår

 

  1. En tillsvidare tjänst som specialklasslärare vid Näfsby skola fr.o.m. 1.8.2020 lediganslås ånyo. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

 

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 3444945, E-post: niklas.wasen@sahd.ax

 

På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 20.5.2020, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

 

 

      Jomala den 5 maj 2020

      Skolnämnden i Hammarland

 

HAMMARLANDS KOMMUN
lediganslår följande ordinarie befattningar:

1 DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 100 %
Tillträde: 01.07.2020

Behörighetskrav: Barnträdgårdslärare eller specialbarnträdgårdslärare. Avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning, samt praktiska erfarenheter av omsorg och fostran av barn (ÅFS 2011:90). Meriterande med erfarenhet av personalledning.

Lön enligt kollektivavtal.

Före tillträde krävs uppvisande av utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Maximal prövotid tillämpas.

Närmare upplysningar fås av kommunens vikarierande socialsekreterare Jens Andersén, tel. 36 45 25.

Ansökningshandlingarna skall vara socialnämnden tillhanda senast 13.05.2020 kl 15.00
Adress: Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.
eller: info@hammarland.ax

Socialnämnden i Hammarland
 

 

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår

1. En specialklasslärartjänst. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöring inleds den 1 augusti 2020. Tjänsten tillsätts under förutsättning att skolnämnden fattar nödvändigt beslut.

2. En timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöringen inleds den 1 augusti 2020.

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 3444945, E-post: niklas.wasen@sahd.ax

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 6.3.2020, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg. Ev. frågor gällande tjänsterna och befattningarna besvaras fr.o.m. vecka 9.

Jomala den 14 februari 2020
Skolnämnden i Hammarland