Sålis Batteriberg

Åland är idag en demilitariserad och neutraliserad zon. Trots det har det under 1900-talet i tre repriser funnits stora befästningsanläggningar på Åland. Sålis batteri härstammar från första världskriget och trots den omsorgsfulla demoleringen 1919 finns det mängder av synliga lämningar kvar efter batteriet och byggnaderna. På Hammarlands kommunkansli (samt på Ålands Museums hemsida finns en webbutik där man kan beställa en folder) finns en broschyr om Batterier (större delen handlar om just Sålis batteri) nedan länk till hemsidan

http://www.alandsmuseum.ax/2013/05/bestall-via-var-webbutik/