Småbåtshamnen Öra Strand

Småbåtshamnen Öra Strand

 TAXOR FÖR BÅTPLATS VID ÖRA STRAND ÅR 2018

5 st b = 3,5 m med 6,0 m Y-bom 252,50

5 st b = 3,0 m med 6,0 m Y-bom 242,50

9 st b = 2,5 m med 6,0 m Y-bom 227,50

är du intresserad av en plats, kontakta Susan Schauman telefon 364 528 eller e-post susan.schauman@hammarland.ax

- för person som ej är bosatt i kommunen tillkommer ett påslag om 25 %