Småbåtshamnen Öra Strand

 TAXOR FÖR BÅTPLATS VID ÖRA STRAND ÅR 2023

5 st b = 3,5 m med 6,0 m Y-bom 273,00

5 st b = 3,0 m med 6,0 m Y-bom 260,00

9 st b = 2,5 m med 6,0 m Y-bom 245,00

är du intresserad av en plats, kontakta Jill Facius-Flöjt telefon 364 528 eller e-post jill.facius-flojt@hammarland.ax.

- för person som ej är bosatt i kommunen tillkommer ett påslag om 25 %