Småbåtshamnen Öra Strand

 TAXOR FÖR BÅTPLATS VID ÖRA STRAND ÅR 2024

5 st b = 3,5 m med 6,0 m Y-bom 281,00

5 st b = 3,0 m med 6,0 m Y-bom 268,00

9 st b = 2,5 m med 6,0 m Y-bom 252,00

är du intresserad av en plats, kontakta Laila Johansson telefon 364 528 eller e-post info@hammarland.ax

- för person som ej är bosatt i kommunen tillkommer ett påslag om 25 %