Kommunen

Kommunen

Hammarlands kommun startade sin verksamhet utgående från kejsar Alexander den II: s förordning om kommunalförvaltning något år efter 1865. I kommunen finns en urgammal tradition av lokal förvaltning, vilken idag har sitt stöd i grundlag.

I Hammarland bor det ca 1.500 invånare och kommunens service har utvcklats starkt under senaste årtionden. Från början var kommunens verksamhet inriktat mest på grundskola och försörjning av fattiga. Idag arbetar största delen av kommunens personal inom barnomsorgen.

Kommunen satsar kraftigt på inflyttning och vi hoppas att du bekantar Dig med vårt nya bostadsområde på Öra som kommer till försäljning år 2014. Området har en egen strandlinje på 1,6 km.

Vi välkomnar också företagare till kommunen. Kommunen äger idag ett ca 3 ha stort område i Prästgården by som är avsett för företagsändamål.

Som turist kan du njuta av den lugna naturen genom att vandra längs Vandringsleden eller cykla längs de många landsvägarna. Du är hjärtligt välkommen att bekanta Dig med Hammarlands kommun.