Kommunen

Kommunen

I Hammarland bor det ca 1.600 invånare och kommunens service har utvcklats starkt under senaste årtionden. Från början var kommunens verksamhet inriktat mest på grundskola och sociala frågor. Idag arbetar största delen av kommunens personal inom barnomsorgen.

Kommunen satsar kraftigt på inflyttning och vi hoppas att du bekantar Dig med vårt nya bostadsområde på Öra som varit till försäljning sedan 2014. Området har en egen strandlinje på 1,6 km. Kommunen har dessutom ett nytt centralt beläget bostadsområde Storängen som är beläget mellan Kattby och Frebbenby. Området ligger naturskönt på en ängsmark med anor i medeltiden.

Vi välkomnar också företagare till kommunen. Kommunen äger idag ett ca 2 ha stort område i Prästgården by som är avsett för företagsändamål.

Som turist kan du njuta av den lugna naturen genom att vandra längs Sadelinleden eller cykla längs de många landsvägarna. Du är hjärtligt välkommen att bekanta Dig med Hammarlands kommun.