Snöplogning

Information ang. snöplogning!
Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.
Kommunen har antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Dessa plogare är även intresserade av att ploga privata infarter, deras telnr ses nedan.

Distrikt 1:  Bomans Gräv, Isac Boman tel: 040-1429696

Kommunala detaljplanevägar:

Bostadsområdet i Kattby
Åkersvängen
Öra bostadsområde
Öra hamnområde
Storängen bostadsområde
Industriområdet 

Kommunalvägar:

Kattnäsvägen
 

Distrikt 2:  Karl-Erik Andersson tel: 0400-861768

Kommunalvägar:

Berghamnsvägen
Boviksjön
Mellanåkersvägen
Kråkbölevägen
Södergårdsstigen
Espholmsvägen
Kammarsgatan

Distrikt 3:  Karl-Johan Mattsson 0457-5243834

Kommunalvägar:

Drygsbölevägen
Boda Tingsväg + Djäknevägen
Byttbölevägen
Östanträskvägen 

Distrikt 4:  Elof Josefsson tel: 0400-537554

Kommunalvägar:

Krokgränd
Lillåkersgränd
Östergårdsvägen
Soptippsvägen
Tellholmsvägen
Övergårdsvägen
Södra Tellholmsvägen
Hellesbysandvägen
Norra Gatan