Snöplogning

Information ang. snöplogning!

Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.

Kommunen har antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Dessa plogare är även intresserade av att ploga privata infarter, deras telnr ses nedan.

Distrikt 1:  Bomans Gräv, Isac Boman tel: 040-1429696

Kommunala detaljplanevägar:

Bostadsområdet i Kattby

Åkersvängen

Öra bostadsområde

Öra hamnområde

Storängen bostadsområde

Industriområdet 

Kommunalvägar:

Kattnäsvägen

 Distrikt 2:  Karl-Erik Andersson tel: 0400-861768

Kommunalvägar:

Berghamnsvägen

Boviksjön

Mellanåkersvägen

Kråkbölevägen

Södergårdsstigen

Espholmsvägen

KammarsgatanDistrikt 3:  Karl-Johan Mattsson 0457-5243834

Kommunalvägar:

Drygsbölevägen

Boda Tingsväg + Djäknevägen

Byttbölevägen

Östanträskvägen Distrikt 4:  Elof Josefsson tel: 0400-537554

Kommunalvägar:

Krokgränd

Lillåkersgränd

Östergårdsvägen

Soptippsvägen

Tellholmsvägen

Övergårdsvägen

Södra Tellholmsvägen

Hellesbysandvägen

Norra Gatan