Snöplogning

Snöplogning

Information ang. snöplogning!
Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.
Kommunen har antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Dessa plogare är även intresserade av att ploga privata infarter, deras telnr ses nedan.

Distrikt 1: Isak Boman tel: 040-142 9696

Kommunala detaljplanevägar:

 • Bostadsområdet i Kattby+GC-vägar
 • Åkersvängen
 • Öra bostadsområde
 • Öra hamnområde
 • Storängen bostadsområde
 • Industriområdet
 • GC-vägen Åkersvängen

Kommunalvägar:

Kattnäsvägen

Distrikt 2:  Karl-Erik Andersson tel: 0400-861768

Kommunalvägar

 • Östergatan
 • Norra Gatan
 • Berghamnsvägen
 • Boviksjön
 • Mellanåkersvägen
 • Kråkbölevägen
 • Södergårdsstigen
 • Espholmsvägen
 • Kammarsgatan

Distrikt 3:  Karl-Johan Mattsson 0457-5243834

Kommunalvägar:

 • Drygsbölevägen
 • Boda Tingsväg + Djäknevägen
 • Östanträskvägen
 • Byttbölevägen
 • GC-väg Emkarbyvägen
 • GC-väg Östanträsk-Näfsby

Distrikt 4:  Elof Josefsson tel: 0400-537554

Kommunalvägar:

 • Krokgränd
 • Lillåkersgränd
 • Östergårdsvägen
 • Soptippsvägen
 • Övergårdsvägen
 • Tellholmsvägen
 • Södra Tellholmsvägen
 • Hellesbysandvägen
 • GC-väg Näfsby