Fritidshemsverksamhet

Verksamheten

Hammarlands fritidshemsverksamhet bedrivs som "föris" från kl. 7.00-08.30 och "eftis" från kl.13.00-17.00. Fritidshemmet har öppet samtliga skolans verksamhetsdagar för barn i årskurs 1 och 2 samt av särskilda skäl även för barn i årskurs 3 i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Ansökan

För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inlämnar en ny ansökan om fritidshemsplats. Ansökan kan även göras senare under läsåret om behov uppstår. Om ditt barn blir beviljad fritidshemsplats ordnas inte skolskjuts. Ansökningsblankett kan fås från omsorgskansliet i Kattby eller kan även laddas ner längst ner på sidan. Ansökan lämnas in till skolföreståndaren för handläggning.

Avgifter

För fritidshemsverksamheten uppbärs 65 % av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård, dock max. 156,00 € / månad. Se närmare information om avgifter längst ner på sidan.

Tilläggsinformation

För mer information, kontakta eftispersonalen eller skolföreståndaren.

Kontaktuppgifter:

Fritidshemspersonalen

Telefon: 018-364 580, mobil: 0457- 343 35 96, e-post: eftis@hammarland.ax

Skolföreståndare Ida Fyrqvist

Telefon: 018-364 541, e-post: ida.fyrqvist@saud.ax