Fritidshemsverksamhet

Verksamheten:

Hammarlands fritidshemsverksamhet bedrivs kl. 7.00 – 17.00 samtliga skolans verksamhetsdagar för barn i årskurs 1 och 2 samt av särskilda skäl även för barn i årskurs 3 i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Ansökan:

För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inlämnar en ny ansökan om fritidshemsplats. Ansökan kan även göras senare under läsåret om behov uppstår. Ansökningsblankett kan fås från omsorgskansliet i Kattby eller kan även laddas ner längst ner på sidan. Ansökan lämnas in till skolföreståndaren för handläggning.

Avgifter:

För fritidshemsverksamheten uppbärs 65 % av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård, dock max. 156,00 € / månad. Se närmare information om avgifter längst ner på sidan.

Tillägsinformation:

För mer information, kontakta eftispersonalen eller skolföreståndaren.

Kontaktuppgifter:

Fritidshemspersonalen:

Telefon: 018-364 580, mobil: 0457- 343 35 96, e-post: eftis@hammarland.ax

Skolföreståndare Ida Fyrqvist:

Telefon: 018-364 541, e-post: ida.fyrqvist@saud.ax