Bokslut & revision

Nedan finns att läsa de av kommunfullmäktige godkända boksluten för år 2020-2023.