Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

2 november 2018
Nedan ser Du Ålands landskapsregerings inbjudan till informationsmöte om kommunindelningsutredning.
26 oktober 2018
På Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla finns nu utställt ritningar och kostnadskalkyl angående förslaget till om- och tillbyggnad av Hammargården med 15 nya platser. Ta gärna del av förslaget. Du har möjlighet att lämna in synpunkter senast den 30.11.2018.Du kan även komma till kommunkansliet för att studera ritningarna.
18 september 2018
Allmänna farosingnalen ljuder i Kattby tisdagen den 18 september kl:13.00 Farosingnalerna testar för att kontrollera funktionen.