Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

18 september 2018
Allmänna farosingnalen ljuder i Kattby tisdagen den 18 september kl:13.00 Farosingnalerna testar för att kontrollera funktionen.  
11 september 2018
Skördefesten på Åland ordnade preskonferens på Drygsböle gårdscafé den 11.9. Pressen fick information om följande program under skördefestens invigning.Skördefesten på Åland invigs på Himmyra gård i HammarlandEnligt tradition alternerar invigningen av Skördefesten på Åland mellan de åländska kommunerna. I år är Hammarlands kommun värd för invigningen.Fredagen den 21 september 2018 kl. 19.00... Läs mer
24 augusti 2018
VATTENSMARTA TIPS LEV DITT LIV SOM VANLIGT - MEN ANVÄND VATTNET SMART.  Ålands Vatten producerar och levererar dricksvatten till ca 75% av Ålands befolkning. Vi tar vatten från de tre sjöarna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarbyträsk i Jomala och Finström.Vi har fortfarande tillgång till vatten i våra dricksvattentäkter, men efter denna sommar med mycket torrt och varmt väder... Läs mer