Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

22 april 2021
Visit Åland har utarbetat ett fint informationsblad om Sadelinleden. Printa ut den och ge dig ut på en vandring längs någon del av leden. Du hittar en länk till bladet genom att trycka här!
14 april 2021
Två fall av Covid-19 konstaterades bland eleverna i KHS under vecka 14. Ytterligare två fall av smitta har konstaterats bland personalen i KHS idag onsdag den 14.4.2021. Smittskyddsläkarna vid ÅHS har därför tagit beslut om att stänga skolan under tiden 15 - 28.4.2021 för att förhindra fortsatt spridning. Istället kommer distansundervisning att ges. Träningsundervisningen och elever som får... Läs mer
13 april 2021
HAMMARLANDS KOMMUNlediganslår följande tjänster:1. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter under tiden 1.8.2021-31.7.2022.2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning under tiden 1.8.2021-31.7.2022.Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 344 4945, E-post: niklas.wasen@sahd.axPå tjänsten tillämpas maximal prövotid.... Läs mer