Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

2 maj 2018
Hammarlands kommun marknadsförde Öra strands bostadsområde under Ålandsmässan den 27-28.4.2018 i Alandica. Försäljningen under år 2017 tog fart och sex tomter såldes. Nu byggs det på flera ställen på Öra strand. Ett stort tack till Leif Salmén som igen ställde upp som koordinator för mässa. Ett tack även till Niklas Danielsson, Anders Karlsson och Stig Mattsson för det ideella arbetet under... Läs mer
16 mars 2018
HAMMARLANDS KOMMUN Lägenheter i Kattby uthyrs 3 rum och kök 73 m², hyra 598,60 €/månad. Varmvatten och värme ingår. Carport 20,- €/mån. 2 rum och barkök + klädrum, 91 m², hyra 573,30 €/månad. Elvärme. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 3.4.2018 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.Kommunstyrelsen 
7 mars 2018
Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2018/2019 – 2019/2020 utbjuds härmed. Upphandlingen har 8.3.2018 annonserats på webbplatsen HILMA (https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Beställaren kommer även 15.3.2018 kl. 10.00 hålla ett informationstillfälle gällande upphandlingen i fullmäktigesalen vid Hammarlands kommunkansli på Klockarvägen 3 i... Läs mer