Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

22 januari 2021
Nu finns en tidsbestämd samarbetstjänst att söka för Eckerö och Hammarlands kommuner som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.Är du intresserad läs mera på www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobb 
22 december 2020
Hela budgeten kan läsas på sidan www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/budget.