Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

16 mars 2018
HAMMARLANDS KOMMUN Lägenheter i Kattby uthyrs 3 rum och kök 73 m², hyra 598,60 €/månad. Varmvatten och värme ingår. Carport 20,- €/mån. 2 rum och barkök + klädrum, 91 m², hyra 573,30 €/månad. Elvärme. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 3.4.2018 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.Kommunstyrelsen 
7 mars 2018
Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2018/2019 – 2019/2020 utbjuds härmed. Upphandlingen har 8.3.2018 annonserats på webbplatsen HILMA (https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Beställaren kommer även 15.3.2018 kl. 10.00 hålla ett informationstillfälle gällande upphandlingen i fullmäktigesalen vid Hammarlands kommunkansli på Klockarvägen 3 i... Läs mer
29 januari 2018
Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018.Frågeställningen väljarna tagit ställning till vid röstningstillfället var "Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun?" Svarsalternativen är "Ja", "Nej" eller "Kan ej ta ställning".Fördelningen av... Läs mer