Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

7 januari 2020
Meddelande till abonnenter i västra Jomala (från Möckelö västerut), samt Hammarland och Eckerö.Vattnet är avstängt natten mellan måndag 13 januari 2020 kl. 23:00 och tisdag 14 januari 2020 kl. 06:00 pga arbete i samband med ombyggnaden av Möckelörondellen.Följande gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att... Läs mer
30 december 2019
Kommunfullmäktige godkände budget och ekonomiplan för åren 2020-2022. Hela budgeten kan studeras genon att klicka här!