Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

11 oktober 2022
Äldreomsorgsnämnden i Hammarlands kommun lediganslår:- Ett moderskapsvikariat som omvårdnadsledare/sjukskötare (YH) för Hammargården/hemservicen 80 % av heltid under perioden 28.11.2022–9.10.2023Hammarlands kommun är en växande kommun i västra Åland med ett invånarantal på cirka 1600. Äldreomsorgen i kommunen består av hemservicen med stödservice och närståendevård samt Hammargårdens... Läs mer
5 september 2022
Den 25.08.2022 godkände kommunfullmäktige kommunens bokslut för år 2021. Resultatet i bokslutet blev ett överskott på 614.805,10 €. Du kan läsa hela bokslutet på sidan www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/bokslut-revision. 
30 augusti 2022
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % i tillsvidare anställning  med tillträde snarast eller enligt överenskommelse med aktuell placering på ESB.Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt vid behov ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete.... Läs mer