Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

25 januari 2023
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverade serviceboende för äldre söker en närvårdare 100 %, moderskapsvikariat 13.2.2023-24.1.2024  med aktuell placering på ESB.Vi söker dig som är drivande, flexibel, kreativ och initiativtagande. Du bör ha ett öga för att se vad som behöver göras och ha lätt för att samarbeta.Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och... Läs mer
23 december 2022
Kommunfullmäktige antog budget och ekonomiplan för åren 2023-2025 den 15.12.2022.Du hittar hela budgeten på följande länk: https://www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/budget
5 september 2022
Den 25.08.2022 godkände kommunfullmäktige kommunens bokslut för år 2021. Resultatet i bokslutet blev ett överskott på 614.805,10 €. Du kan läsa hela bokslutet på sidan www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/bokslut-revision.