Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

10 maj 2022
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 16.6.2022 eller enligt överenskommelse.Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort och krävs.Du bör vara behörig... Läs mer
22 april 2022
Kommunen erbjuder bete av park- och naturområden i Prästgården by.För at läsa mer klicka här!
5 april 2022
Speciallärare, specialklasslärare, elevassistent samt fritidspedagogLäs mera på kommunen/lediga jobb eller klicka här