Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

8 april 2020
BarnomsorgsavgiftKommunstyrelsen har den 7.4.2020 beslutat om följande tillfälliga befrielse vad gäller barnomsorgsavgift.Vårdnadshavare till barn befrias från barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg under följande förutsättningar.Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 sammanhängande verksamhetsdagar... Läs mer
6 april 2020
Personer över 70 år måste undvika kontakter med andra personer och anpassa sin vardag till att minimera kontakt för att skydda sig själv och riskgrupper från smitta av Coronaviruset. Sprid informationen till äldre personer. Ta kontakt med anhöriga eller grannar som är över 70 år och berätta om direktiven. Erbjud Dig att hjälpa till med att handla mat och mediciner.Om Du som är över 70-år behöver... Läs mer
6 april 2020
Om en läkare konstaterat att Du smittats med Corona förläggs Du i första hand i karantän hemma. Om du inte har anhöriga i hemmet, släkt eller vänner som kan hjälpa Dig med inköp av livsmedel, mat eller mediciner ta kontakt med kommunkansliet på följande telefon 018-36450 eller e-post info@hammarland.ax.