Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 maj 2021
Mattvättarna (som finns intill gamla reningsverket i Kattby) har öppnat för säsongen
6 maj 2021
Kommunstyrelsen undertecknade bokslutet för år 2020 vid sitt sammanträde den 4.5.2021. Läs gärna bokslutet där det finns en hel del information om kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Det ekonomiska resultatet blev 46.644,40 €.Du hittar bokslutet om du klickar här!
30 april 2021
Ålands näringsliv har ett projekt för ungdomar vilket kan underlätta hittandet av sommarjobb.Se informationen nedan.