Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 juli 2021
HEJ NI SOM BESÖKER SERVICEBOENDET! UPPDATERADE COVID19-INSTRUKTIONER FÖR BESÖKARE VID SERVICEBOENDEN I HAMMARLAND OCH ECKERÖ FRÅN DEN 29.7.2021 TILLSVIDARE Med anledning av att ÅHS/ÅLR från och med 28.7.2021 bedömer att Åland åter är i spridningsfas är vi tvungna att uppdatera besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS/ÅLR. ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS ÄR NI VÄLKOMNA... Läs mer
8 juli 2021
Hammarlands kommun tackar Folkhälsan i Hammarland med Henrik Karlsson i spetsen för arbetet med att reparera hopptornets brygga. Arbetet har varit besvärligt då det inte vill bli isvintrar längre. Tack vare projektet är bryggan och hopptornet nu i gott skick och kommunen är tacksamt med på ett hörn vad gäller finansieringen. Kommunen vill påminna alla simmare att man alltid sätter säkerheten... Läs mer
5 juli 2021
Omsorgskansliet/äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren är på semester 5.7.-16.7.2021. Om du har ärenden som gäller socialvård (utkomststöd, barnskydd, färdtjänst osv.), ber vi dig vända dig till Kommunernas socialtjänst som har hand om dessa ärenden sedan 1.1.2021. Telefon till växel är +358 18 532 800. Under kvällar, helger och nätter vid behov av brådskande hjälp kontaktar du... Läs mer