Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 april 2019
Eldning av majbrasor på Valborgsmässoafton Varning för skogsbrand gäller inom landskapet Åland. Med stöd av räddningslagen 31 § har kommunernas räddningsmyndigheter beslutat att medgeundantag från eldningsförbudet för eldning av majbrasor mellan kl. 17:00-24:00 kvällen den 30 april 2019. Undantaget gäller under förutsättning att majbrasan är under ständig uppsikt, samt attsläckredskap... Läs mer
20 februari 2019
FÖRÄLDRAR I HAMMARLAND DAGS ATT SÖKA BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2019 Ansökan görs till: daghem (0-6 år) för- och eftermiddagsvård för skolbarn Ansökningsblanketter nås från www.hammarland.ax-Daghemmet Klaralund tel. 36 45 60 -Daghemmet Björkdungen tel. 36 45 90 -Socialkansliet tel. 36 45 25 Obs! Ny ansökan lämnas in även då man önskar byta... Läs mer
16 januari 2019
Genom att klicka på bifogade länk så kommer du till sidan där den av kommunfullmäktige den 18.12.2018 godkända budget och ekonomiplanen för Hammarlands kommun för åren 2019-2021 finns publicerad. Länk!