Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

21 november 2018
HAMMARLANDS KOMMUN Hyr ut en 43 m²: s lägenhet 1 rum+kök+sovalkov i lärarbostäderna i Näfsby fr.o.m. 1.12.2018. I hyran ingår värme och varmvatten. Hyran är 344,00 €/månad t.o.m. 31.1.2019 och fr.o.m. 1.2.2019 348,30 €/månad. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 18.12.2018 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.   ... Läs mer
26 oktober 2018
På Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla finns nu utställt ritningar och kostnadskalkyl angående förslaget till om- och tillbyggnad av Hammargården med 15 nya platser. Ta gärna del av förslaget. Du har möjlighet att lämna in synpunkter senast den 30.11.2018.Du kan även komma till kommunkansliet för att studera ritningarna.
18 september 2018
Allmänna farosingnalen ljuder i Kattby tisdagen den 18 september kl:13.00 Farosingnalerna testar för att kontrollera funktionen.