Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

20 februari 2020
26.02.2020 14:00 till 26.02.2020 15:00 MariavägenPlanerat avbrott för inkoppling av ny transformator, område som berörs NV. och Centrala Hammarland.
18 februari 2020
Onsdagen den 19 februari stängs infarten från Hammarlandsvägen till Mariavägen av för el-arbeten.Vi ber er använda infarterna från Boviksvägen.Närmare upplysningar erhålles från Ålands Elandelslag.
18 februari 2020
Kommunen söker härmed intresserade personer, föreningar eller företag, vilka är villiga att åta sig underhållet av Sadelinleden. Sadelinleden är en i terrängen utmärkt vandringsled som är ca 40 km på Hammarlands kommuns område.  Anbudshandlingarna hittar du på den här länken: www.hammarland.ax/kommunen/upphandling/sadelinleden-underhall