Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

11 augusti 2022
Kommunstyrelsen har ledigförklarat en tidsbestämd tjänst som projektledare inom byggnadstekniska området. Mera information hitar du på sidan www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobb
1 augusti 2022
NÄFSBY SKOLA lediganslår:1. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 15.8.2022 - 31.7.2023 eller enligt överenskommelse.För mer information: Ida Fyrqvist +358 (0)457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.axPå tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 11.08.2022 per e-post: ida.fyrqvist@saud.ax eller... Läs mer
22 april 2022
Kommunen erbjuder bete av park- och naturområden i Prästgården by.För at läsa mer klicka här!