Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

1 december 2021
Uthyres 3 rum och kök 73 m², hyra 635,10 €. Ovanför kommunkansli. Carport 25,00 €/månad. I hyran ingår värme, varmvatten och avfallshantering. Skriftliga ansökningar inlämnas senast den 15.01.2022 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.Kommunstyrelsen
26 november 2021
En tidsbunden befattning som elevassistent 29,5 timmar/vecka (77,12% av heltid) under tiden 10.1-8.6.2022. Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@sahd.ax  På befattningen tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 13.12.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-... Läs mer
8 november 2021
Lediga befattningar som vikarierande närvårdare 100 % i periodarbete samt som tidsbestämd köksbiträde 75 % i periodarbete har annonserats ut att sökas senast den 17.12.2021 kl. 16.00.Se tilläggsinformation under fliken Kommunen/Lediga arbeten samt på ams.ax.