Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

25 juni 2019
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunkansli håller stängt under tiden 15.07.19-04.08.19 (vecka 29-31). Socialkansli kan nås per telefon mellan 9-11 alla vardagar tel: 364 525 eller 364 529. Byggnadskansli håller stängt under tiden 15.07.19-04.08.19.
29 april 2019
Eldning av majbrasor på Valborgsmässoafton Varning för skogsbrand gäller inom landskapet Åland. Med stöd av räddningslagen 31 § har kommunernas räddningsmyndigheter beslutat att medgeundantag från eldningsförbudet för eldning av majbrasor mellan kl. 17:00-24:00 kvällen den 30 april 2019. Undantaget gäller under förutsättning att majbrasan är under ständig uppsikt, samt attsläckredskap... Läs mer
20 februari 2019
FÖRÄLDRAR I HAMMARLAND DAGS ATT SÖKA BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2019 Ansökan görs till: daghem (0-6 år) för- och eftermiddagsvård för skolbarn Ansökningsblanketter nås från www.hammarland.ax-Daghemmet Klaralund tel. 36 45 60 -Daghemmet Björkdungen tel. 36 45 90 -Socialkansliet tel. 36 45 25 Obs! Ny ansökan lämnas in även då man önskar byta... Läs mer