Storängen

Hammarlands kommun kan erbjuda ett stort utbud av bostadstomter på planlagt område centralt i kommunen. Storängen är beläget mellan Kattby bostadsområde och Frebbenby. Närhet finns till kommunal service i form av daghem, skola, bibliotek och kommunkansli samt en välutrustad butik. Bostadsområdet är beläget i ett kulturlandskap. På planlagt bostadsområde behöver köparen inte ha hembygdsrätt. Det som förutsätts är att köparen är bosatt på Åland och har för avsikt att stanna i landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra liknande omständigheter. Körtid med bil till Mariehamn är ca 15 minuter. Regelbunden kollektivtrafik passerar området längs landsväg nr 1. Dessutom håller gång- och cykelvägar på att byggas längs landsvägen från Öra till Mariehamn.

Bekanta Dig med kommunens prospekt för Storängen och även de allmänna grunderna nedan.

Vid frågor ta kontakt! Vi svarar gärna!