Utbildningsnämnden

Hammarlands utbildningsnämnden 2024-2027

Ledamöter Parti Ersättare
Holmqvist, Johan, ordförande   Center  Farell, John
Järvinen, Robert, vice ordförande   Obunden samling Danielsson, Niklas
Blomberg, Filip Liberal Eklund, Jessica
Karlsson, Jana Center Mattsson, Jan T. 
Sandqvist, Lena Center Häger-Mattsson, Sigrid
Källroos, Dennis Obunden samling Egeland, Stellan
Kalm, Mona   Hellström, Lisbeth

 

Utbildningsnämndens protokoll finns under fliken Protokoll.