Ekonomi

Ekonomi

Kommunens inkomstskattesats har under de tre senaste åren varit följande:

2023 18,00 %
2022 18,00 %
2021 17,25 %

Fastighetsskatterna för år 2023 är följande:

- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,20 %
- stadigvarande boende 0,00 %
- för andra bostadsbyggnader 0,90 %
- för obebyggda byggplatser -
- för allmännyttiga samfund 0,00%

LÄNKAR TILL HEMSIDOR MED EKONOMISKA FAKTA
Ålands landskapsregerings ekonomisidor:
https://www.regeringen.ax/ekonomi

Ålands kommunförbunds hemsida:
https://www.kommunforbundet.ax/
 

Ålands statistik- och utredningsbyrås hemsida:
https://www.asub.ax/sv
 

Sökvägarna till Finlands kommunförbund:
https://www.kommunforbundet.fi/

Finlands finansministeriums hemsida:
https://vm.fi/sv/framsida
 

Skattestyrelsens hemsida (innehåller bl. a. skatteredovisningar:
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/
https://veronsaajat.vero.fi/sv-FI

Statskontorets bokföringsdata:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/