Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Kommunens inkomstskattesats har under de tre senaste åren varit följande:
2021 18,00 %
2020 17,25 %
2019 17,25 %

Fastighetsskatterna för år 2021 är följande:

- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,20 %
- stadigvarande boende 0,00 %
- för andra bostadsbyggnader 0,90 %
- för obebyggda byggplatser -
- för allmännyttiga samfund 0,00%

LÄNKAR TILL HEMSIDOR MED EKONOMISKA FAKTA
Ålands landskapsstyrelses budgetförslag 2021:
http://www.regeringen.ax/budget.pbs

Ålands kommunförbunds hemsida:
http://www.kommunforbundet.ax

Ålands statistik- och utredningsbyrås hemsida:
http://www.asub.ax

Sökvägarna till Finlands kommunförbund:
Kommunförbundets hemsida
http://www.kommunerna.net

Statistikcentralens hemsida:
http://www.stat.fi/index_ru.html

Finlands finansministeriums hemsida:
http://www.vm.fi

Skattestyrelsens hemsida (innehåller bl. a. skatteredovisningar:
http://www.vero.fi

Statskontorets bokföringsdata:
http://www.netra.fi

Länk till befolkningsregistercentralen invånare per månad:
Länk: