Märkets fyr

På gränsen mellan två länder Märkets fyr står på ett litet skär mitt i Ålands hav, ca 20 km nordväst om fasta Åland. Här har gränsen mellan Sverige och Finland gått tvärs över ön sedan 1809.

Fyren byggdes år 1885 och fick ett 15 m högt torn. Byggandet skedde dock inte utan dramatik. När en stor del av byggmaterialet hade fraktats till ön sköljde en storm bort allt. De som befann sig på Märket räddade sig genom att hissa upp sin båt och sig själva i en 11 meter hög järnstolpe.

Fyrljuset tändes för första gången i november 1885. Bemanningen bestod av en fyrmästare och två fyrvaktare. Under första världskriget var fyren obemannad medan den under andra världskriget var bemannad. Fyrvaktarna levde och arbetade då alldeles intill fronten.Utflykter ordnas av ett flertal arrangörer.