Klaralund

Klaralund

VÄLKOMMEN TILL DAGHEMMET KLARALUND

Daghemmet Klaralund är beläget i Näfsby, Krokgränd19, och ligger naturskönt och nära till skolan, biblioteket och Klaraplan.
På daghemmet finns tre avdelningar

  • Sunnan med barn 4-5 åringar
  • Nordan 3-4 åringar
  • Avdelning Västan är för tillfället stängd

Förundervisningsbarnen är under detta läsår tillsammans på Björkdungen.
Daghemmets öppethållningstider är vanligtvist mellan kl 7-17 men kan variera beroende på barnens vårdtider på morgon och eftermiddag.
Vår målsättning är att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna på daghemmet.
Vi vill att alla barn ska få uppleva och låta sig inspireras av vår verksamhet genom ett varierat utbud av aktiviteter och känna sig delaktiga i vardagen.
Vår verksamhet bygger på LÄRA GENOM LEK utifrån vår nya läroplan för barnomsorgen på Åland.
Läroplanen finns som helhet att läsa på www.utbildning.ax.
Kom gärna in och hälsa på oss så berättar vi mera om vår verksamhet.
Telefonnr 364560

Föreståndare Annett Jansson
Tel 04573459392 (kl 12-13)
Mail: klaralund@aland.net eller
annett.jansson@hammarland.ax

  • Avd Sunnan /Tel 04573446211
  • Avd Nordan/ Tel 04573456416
  • Tel Köket/ Tel 04573459452