Äldreomsorg

Äldreomsorgen innefattar hemservice, dagverksamhet , pensionärsbostäder, samt  effektiverade servicehemmet Hammargården
Adress: Kapellvägen 14, 22240 Hammarland 

 

Hammargården tel: 01836259

Omvårdnadsledare Ida Holmberg tel: 018364579

Närvårdarkoordinator Linda Malmlund  tel :018364566

Närvårdarkoordinator Caroline Hilander tel :018364582

 Äldreomsorgsledare Jenny Sporre tel: 018364529

Målsättningen inom äldreomsorgen är att ge en ändamålsenlig service inom den öppna vården så att klienterna kan stanna i sina hem så länge som möjligt.