Äldreomsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorg innefattar hemservice, pensionärsbostäder, servicehemmet Hammargården samt institutionsvård på boende och vårdcenter Oasen i Jomala, där Hammarlands kommun har reserverat 7 platser.

Hammargården
Adress: Kapellvägen 14, 22240 Hammarland
Föreståndare: Jenny Olofsson-Engblom
Tel: 018-36 259

Målsättningen inom äldreomsorgen är att ge en ändamålsenlig service inom den öppna vården så att klienterna kan stanna i sina hem så länge som möjligt.

Institutionsvård kan erhållas kontinuerligt eller periodvis, då man syftar till att avlasta de anhöriga.

 

Aktuellt inom äldreomsorgen i Hammarland:

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt äldrelag (2020:9) för Åland § 23 skall kommunen ”på sin hemsida och i de informationsblad som distribueras till alla hushåll i kommunen offentliggöra uppgifter om uppskattad väntetid till kommunens socialservice. Uppgifterna ska uppdateras åtminstone en gång per halvår.” Med väntetid avses den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om, det vill säga tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har mottagits och den dag den äldre får de tjänster som hen har anhållit om.
 

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Hammarland 1.10.2021 - 31.3.2022:

Tjänst

Genomsnittlig väntetid (vardagar)

Tilläggsinformation

Hemservice/sammanhållen hemvård

1-3 dygn

I akuta situationer får klienten service genast.

Trygghetstelefon

1-3 dygn

Trygghetstelefon tillhandahålls av Ålcom som informerar om väntetid enligt följande: ”Beställningen behandlas så fort som möjligt, målet är installation inom en vecka förutsatt att lediga larm finns i lager.”

Måltidsservice

1 dygn

I akuta situationer får klienten service genast.

Stöd för närståendevård

60 dygn

Beslut från att en komplett ansökan lämnats in och behandlats. Vid jakande beslut beviljas stöd för närståendevård från och med ansökningsdatum.

Bedömning av servicebehov

0-7 dygn

Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål.

Effektiverat serviceboende (Hammargården)

0-7 dygn (periodplats)

14-60 dygn (permanent plats)

I akuta situationer får klienten periodplats på Hammargårdens effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutionsboende genast.

Institutionsboende (Hammarlands andel av platser vid Oasens institutionsboende)

3-14 dygn

I akuta situationer får klienten periodplats på Hammargårdens effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutionsboende genast.

Hammarland 27.12.2021

Päivi Abbas

äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Hammarlands kommun

 

Hammargårdens tillbyggnad, se under fliken Hammargården.

Lediga pensionärslägenheter och kriterier för uthyrning, se under fliken Pensionärslägenheter

Besöksregler till Hammargården med anledning av corona-läget:

från och med 2.12.2021 befinner sig Åland åter i spridningsfas och följande gäller för besök, uppdaterad info 3.3.2022:

-munskydd bör användas av besökare inomhus, av hälsoskäl kan man använda visir istället

-säkra besök samt viktigt att undvika vistas i allmänna utrymmen

Se mer info i bifogat fil.