Äldreomsorg

Äldreomsorgen innefattar hemservice, dagverksamhet , pensionärsbostäder, samt  effektiverade servicehemmet Hammargården
Adress: Kapellvägen 14, 22240 Hammarland 

Omvårdnadsledare: Ida Holmberg (tjänstledig)
Föreståndare: Jenny Olofsson-Engblom
Tel: 018-36 259

Målsättningen inom äldreomsorgen är att ge en ändamålsenlig service inom den öppna vården så att klienterna kan stanna i sina hem så länge som möjligt.