Inskrivning

INSKRIVNING AV NYA ELEVER I SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT

Grundskolorna inom Södra Ålands utbildningsdistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2024-2025 under tiden 15-24.3.2024. 

Följande barn skall inskrivas:

  • Barn som skall börja i åk 1.
  • Barn i åk 1-9 som nästa läsår (2024-2025) inflyttar till någon kommun på södra Åland.

    Instruktioner för inskrivningen hittar du till höger vid Dokument.

Inflyttade i åk 7-9 anmäls till Kyrkby högstadieskolas rektorsexpedition, tel. 328 710. 

Ansökan om att få gå i annan kommun eller annat distrikt än sitt eget inlämnas till förbundskansliet senast den 24.3.2024 under adress: Södra Ålands utbildningsdistrikt, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller e-post: info@saud.ax.

Vid eventuell ansökan om uppskov med skolgången eller om att få börja ett år tidigare meddelas respektive skolas föreståndare i samband med inskrivningen och ansökan inlämnas till förbundskansliet i Jomala senast den 24.3.2024 info@saud.ax.

Om du som vårdnadshavare ämnar hemundervisa ditt barn hittar du information om det till höger under Grundskola, Hemundervisning. 

Jomala den 12.3.2024

Södra Ålands utbildningsdistrikt

Utbildningsnämnderna i Lemland och Hammarland, utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö, Kommunstyrelserna i Jomala och Lumparland