Vandringsleden

Sadelinleden

Vandringsleden har fått namn efter P.U.F Sadelin (27.01.1788-26.09.1858) som verkade som kyrkoherde i Hammarlands socken under 1800-talet. Sadelin var en handlingskraftig person och ett av hans särskilda intressen var biblioteksverksamhet. Tack vare Sadelin inrättades det första biblioteket på Åland i Hammarland. Enligt sägen stannade alla klockor i Hammarlands prästgård när kyrkoherden Sadelin avled.

Sadelinleden är en vandringsled om ca 77 km på Hammarlands och Finströms kommuners område. Vandringsleden är framtagen som ett Mål 2 projekt (EU-stöd) i samarbete mellan Hammarlands och Finströms kommuner. På Hammarlands kommuns område är sträckan ca 43 km.

Vandringsleden kommer att utvecklas successivt i enlighet med det behov som finns av vandringsleden och de resurser som kommunen avsätter för ändamålet.

Ifall Du vill lämna kommentarer angående vandringsleden går det bra att göra det till följande E-post: info@hammarland.ax