Individ & familj

Individ & familj

AKTUELLT INOM INDIVID OCH FAMILJ

Omsorgskansliet informerar

Behovet av kontakt gällande individ och familj:

Om du har ärenden som gäller socialvård (utkomststöd, barnskydd, färdtjänst osv.), ber vi dig vända dig till Kommunernas socialtjänst som har hand om dessa ärenden sedan 1.1.2021. Telefon till växel är +358 18 532 800.

Under kvällar, helger och nätter vid behov av brådskande hjälp kontaktar du socialjouren på telefon +358 18 12 200.

Om ditt ärende gäller praktiska frågor kring Hammargårdens serviceboende eller hemservice kontaktar du Hammargården på telefon +358 18 36 259 (dygnet runt).

Om ditt ärende gäller befintlig barnomsorgsplats i någon av daghemmen, kontaktar du respektive avdelning på daghemmet eller föreståndaren för daghemmet.

Om ditt ärende gäller ansökan om fritidshemsplats eller en praktisk fråga gällande fritidshemmets verksamhet, kontaktar du fritidshemmet eller skolföreståndaren.

Övergripande frågor gällande äldreomsorg och barnomsorg kan riktas till äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren Päivi Abbas. Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas arbetar för både Hammarlands och Eckerös kommuner. Päivi är i regel på plats i Hammarland måndagar, torsdagar och ojämna veckors fredagar. Övriga tider i Eckerö men tillgänglig via e-post. Vänligen boka tid för att vara säker på att Päivi är tillgänglig för besök. Päivi ansvarar övergripande för äldreomsorgen och barnomsorgen samt handlägger ansökningar om boendeplats inom äldreomsorgen, pensionärsbostäder, närståendevårdstöd för äldre samt barnomsorgsansökningar förutom fritidshemsverksamhet där skolföreståndaren har hand om ansökningarna från och med hösten 2021.

Kontaktuppgifterna: tel. 018-364 529, SMS 0457-345 02 77 och e-post per.leino@hammarland.ax

 

************************

Information om grundskoleutbildning för vuxna

 

Nu är det dags att anmäla sig till slutskedet av grundskoleutbildning för vuxna (Grundvux), vilket motsvarar grundskolans årskurs 7-9. Utbildningen är tvåårig och berör personer skrivna på Åland över 18 år som har fullgjort läroplikten men inte erhållit ett avgångsbetyg från grundskolan.

Om du är intresserad av denna utbildningsform som startar i höst på Ålands Folkhögskola så hittar du mera information här www.folkis.ax.

Blankett för anmälan till slutskedet av grundskoleutbildning för vuxna hittar du på kommunens hemsida. För att få hjälp med att fylla i blanketten så kan du vända dig till utbildningschef Mathias Eriksson per e-post: mathias.eriksson@sahd.ax eller per telefon 0457 5167 156. Utbildningschefen undertecknar sedan ansökan och skickar in den till Ålands Folhögskola.

Sista anmälningsdag är 7.5.2021.

Blankett för anmälan till slutskedet av grundskolan för vuxna (se bilaga nedan )

*****************************************************

SOCIALVÅRDEN PÅ ÅLAND SAMORDNAS FRÅN 1.1.2021 (se bilaga nedan )