Individ & familj

Behovet av kontakt gällande individ och familj:

  • Praktiska frågor kring Hammargårdens serviceboende eller hemservice kontaktar du Hammargården på telefon +358 18 36 259 (dygnet runt).
  • Befintlig barnomsorgsplats i någon av daghemmen, kontaktar du respektive avdelning på daghemmet eller föreståndaren för daghemmet.
  • Ansökan om fritidshemsplats eller en praktisk fråga gällande fritidshemmets verksamhet, kontaktar du fritidshemmet eller skolföreståndaren.

Övergripande frågor gällande äldreomsorg och barnomsorg kan riktas till äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren Jenny Sporre.

Jenny Sporre ansvarar övergripande för äldreomsorgen och barnomsorgen samt handlägger ansökningar om boendeplats inom äldreomsorgen, pensionärsbostäder, närståendevårdstöd för äldre samt barnomsorgsansökningar förutom fritidshemsverksamhet där skolföreståndaren har hand om ansökningarna från och med hösten 2021.

Kontaktuppgifterna: tel. 018-364 529, SMS 0457-345 02 77

Om du har ärenden som gäller socialvård (utkomststöd, barnskydd, färdtjänst osv.), ber vi dig vända dig till Kommunernas socialtjänst som har hand om dessa ärenden sedan 1.1.2021. Telefon till växel är +358 18 532 800.

Under kvällar, helger och nätter vid behov av brådskande hjälp kontaktar du socialjouren på telefon +358 18 12 200.