Individ & familj

Individ & familj

Hammarlands kommuns socialservice innefattar stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen ingår även lagstadgade uppgifter gällande bl.a. utkomststöd och barnskydd. 

Välkommen att kontakta socialsekreteraren för närmare information.