Individ & familj

Individ & familj

Hammarlands kommuns socialservice innefattar stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen ingår även lagstadgade uppgifter gällande bl.a. utkomststöd och barnskydd. 

Välkommen att kontakta Jolita Andziulaitiene för närmare information. Socialnämnden håller möten 2018 den första torsdagen av månaden.

 

Torsdagen                           01.03

Torsdagen                           05.04

Torsdagen                           03.05

Torsdagen                           07.06

Torsdagen                           09.08

Torsdagen                           06.09

Torsdagen                           04.10 och 18.10

Torsdagen                           01.11

Torsdagen                           06.12

Dessa datum är preliminära.
Vid behov sammankallas extra möten.
Vid brist på ärenden utgår mötet.