Individ & familj

Individ & familj

Hammarlands kommuns socialservice innefattar stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen ingår även lagstadgade uppgifter gällande bl.a. utkomststöd och barnskydd. 

Välkommen att kontakta socialsekreteraren för närmare information. 

SOCIALVÅRDEN PÅ ÅLAND SAMORDNAS FRÅN 1.1.2021 (se bilaga nedan )