Individ & familj

Individ & familj

Hammarlands kommuns socialservice innefattar stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen ingår även lagstadgade uppgifter gällande bl.a. utkomststöd och barnskydd. 

Välkommen att kontakta Jolita Andziulaitiene för närmare information. Socialnämnden håller möten 2017 första torsdagen i månaden med undantag för januari.

Onsdagen 11.01

Torsdagen     2.2
Torsdagen     2.3
Torsdagen     6.4
Torsdagen     4.5
Tisdagen       15.6
Torsdagen     10.8
Torsdagen      7.9
Torsdagen     5.10 och 19.10
Torsdagen     2.11
Torsdagen     14.12

Dessa datum är preliminära.
Vid behov sammankallas extra möten.
Vid brist på ärenden utgår mötet.