Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 14.10.2021 - 16:00 | Uppdaterad 14.10.2021 - 17:41

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 14 oktober 2021

Publicerad 08.10.2021 - 15:00 | Uppdaterad 08.10.2021 - 15:49

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 30.9.2021 inkommit ti

Publicerad 08.10.2021 - 10:00 | Uppdaterad 08.10.2021 - 13:39

Byggnadstekniska nämnden sammanträder 13.10.2021 kl: 19.00. Se bilaga