Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 27.11.2020 - 15:30 | Uppdaterad 27.11.2020 - 18:26

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 27 november 2020              

Publicerad 18.11.2020 - 13:00 | Uppdaterad 19.11.2020 - 11:09

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby - Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner

Publicerad 11.11.2020 - 12:00 | Uppdaterad 11.11.2020 - 12:19

Byggnadstekniska nämnden sammanträder måndagen den 16.11.2020 kl: 19.00. Se bilaga