Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 15.11.2019 - 15:00 | Uppdaterad 15.11.2019 - 15:14

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 15 november 2019              

Publicerad 08.11.2019 - 12:00 | Uppdaterad 08.11.2019 - 12:55

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 8 november 2019              

Publicerad 07.11.2019 - 06:11 | Uppdaterad 07.11.2019 - 09:01

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 6 november 2019              

Publicerad 06.06.2019 - 15:05

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE       Kallelsen utfärdad den 06.06.2019

SKOLNÄMNDEN

Publicerad 08.05.2019 - 16:00 | Uppdaterad 08.05.2019 - 18:28

En kris kan göra att samhället inte fungerar
som vi är vana vid. Vid en kris kommer hjälpen
att först gå till dem som behöver den mest.