Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 16.04.2019 - 12:00 | Uppdaterad 16.04.2019 - 13:05

Kungörelse

Europaparlamentsval 2019

Publicerad 09.04.2019 - 10:00 | Uppdaterad 09.04.2019 - 10:14

HAMMARLANDS KOMMUN

 

lediganslår

 

en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Näfsby skola från och med 1.8.2019.