Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 11.10.2019 - 15:15 | Uppdaterad 11.10.2019 - 17:36

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 11 oktober 2019

Byggnadstekniska nämnden 16.10.2019 89- §

Bilagor till kallelse:

Sammanträdestid

Publicerad 07.10.2019 - 01:00 | Uppdaterad 07.10.2019 - 03:29

Till kännedom meddelas att kommunstyrelsens förslag till utvidgning och ändring av detaljplan för kvarter 5 i Prästgården, planbeskrivning samt illustrationskarta av den 6.9.2019 ställas ut i enlig

Publicerad 03.10.2019 - 16:00 | Uppdaterad 03.10.2019 - 16:57

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 3 oktober 2019

Publicerad 28.09.2019 - 02:00 | Uppdaterad 28.09.2019 - 02:20

Lagtings- och kommunalval 2019

 

Lagtings- och kommunalvalet förrättas söndagen den 20 oktober 2019 kl. 09.00-20.00.

 

Publicerad 27.09.2019 - 15:00 | Uppdaterad 27.09.2019 - 17:16

Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 från kl. 9.00 till 20.00.  Hammarlands kommun utgörs av endast ett röstningsområde.

Publicerad 05.09.2019 - 08:00 | Uppdaterad 05.09.2019 - 10:51

Föreningar som vill ansöka om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen i Hammarlands kommun skall lämna in en skriftlig ansökan till kommunstyrelsen senast den 18 oktober 2019 kl. 16.00.

Publicerad 06.06.2019 - 15:05

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE       Kallelsen utfärdad den 06.06.2019

SKOLNÄMNDEN

Publicerad 08.05.2019 - 16:00 | Uppdaterad 08.05.2019 - 18:28

En kris kan göra att samhället inte fungerar
som vi är vana vid. Vid en kris kommer hjälpen
att först gå till dem som behöver den mest.