Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 03.07.2020 - 12:30 | Uppdaterad 03.07.2020 - 13:03

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 3 juli 2020     

Publicerad 01.07.2020 - 16:00 | Uppdaterad 01.07.2020 - 18:26

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 1 juli 2020     

Publicerad 01.07.2020 - 08:00 | Uppdaterad 01.07.2020 - 09:24

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner

Publicerad 30.06.2020 - 13:30 | Uppdaterad 30.06.2020 - 14:17

 

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 23.06.2020 - 08:00 | Uppdaterad 23.06.2020 - 08:16

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 17.6.2020 angående ändring av detaljplan för kvarter 5 Kattby, Hammarland planbeskrivning samt illustrationskarta av den 15.4.202

Publicerad 22.04.2020 - 15:24 | Uppdaterad 22.04.2020 - 15:27

Sammanträdeskallelse             Kallelse utfärdad den 22 april 2020

Socialnämnden

Sammanträdestid                     Tisdagen den 28 april kl. 18.00