Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 02.07.2021 - 06:00 | Uppdaterad 02.07.2021 - 09:19

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 30.6.2021 om ändring av Detaljplan för del av lägenhet 6:6 Hammarland, Strömma vad gäller upphävandet av detaljplan för en del av

Publicerad 30.06.2021 - 12:00 | Uppdaterad 30.06.2021 - 13:19

Följande tjänstemannabeslut gällande tjänsteförordnande har fattats av barnomsorgsledare 31.5.2021: