Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 22.06.2021 - 04:00 | Uppdaterad 22.06.2021 - 04:32

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 18 juni 2021    

Publicerad 15.06.2021 - 10:00 | Uppdaterad 15.06.2021 - 12:54

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Kommunernas socialtjänst k.f.: s förbundsstämma den 11.6.2021 inkommit till Hammarlands kommun

Publicerad 11.06.2021 - 16:00 | Uppdaterad 11.06.2021 - 18:37

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 11 juni 2021    

Publicerad 11.06.2021 - 09:30 | Uppdaterad 11.06.2021 - 09:34

Byggnadstekniska nämnden sammanträder 16.06.2021 se bilaga. 

Publicerad 28.05.2021 - 16:55 | Uppdaterad 28.05.2021 - 18:54

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av äldreomsorgsledare 17.5.2021: