Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska officiella anslagstavlan fr.o.m. den 1.6.2018. På den här platsen kommer du att hitta alla officiella kommunala tillkännagivanden och meddelanden.

Publicerad 17.08.2018 - 13:00 | Uppdaterad 17.08.2018 - 14:22

Kungörelsen kan läsas genom att öppna bifogade fil.