Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 16.08.2019 - 08:00 | Uppdaterad 16.08.2019 - 08:56

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 15 augusti 2019

Publicerad 16.08.2019 - 08:00 | Uppdaterad 16.08.2019 - 08:56

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 15 augusti 2019

Publicerad 12.08.2019 - 14:00 | Uppdaterad 12.08.2019 - 16:18

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                        Kallelse utfärdad den 29.05.2019

Publicerad 06.06.2019 - 15:05

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE       Kallelsen utfärdad den 06.06.2019

SKOLNÄMNDEN

Publicerad 08.05.2019 - 16:00 | Uppdaterad 08.05.2019 - 18:28

En kris kan göra att samhället inte fungerar
som vi är vana vid. Vid en kris kommer hjälpen
att först gå till dem som behöver den mest.