Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 03.04.2020 - 06:00 | Uppdaterad 03.04.2020 - 08:06

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 2 april 2020   

Publicerad 01.04.2020 - 13:00 | Uppdaterad 01.04.2020 - 13:15

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 27.3.2020 inkommit ti