Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan är den framtida platsen för kommunens officiella tillkännagivanden och meddelanden. Den tidigare officiella anslagstavlan kommer att användas t.o.m. den 31.12.2019. 

Publicerad 17.01.2020 - 08:00 | Uppdaterad 17.01.2020 - 09:39

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 16 januari 2020

Publicerad 10.01.2020 - 06:00 | Uppdaterad 10.01.2020 - 06:33

Till kännedom meddelas att Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 14.11.2019  angående antagande av Hammarlands kommuns utvidgade och ändrade detaljplan av den 6.9.2019 för del av kvarter 5 i

Publicerad 27.12.2019 - 04:00 | Uppdaterad 27.12.2019 - 06:39

Ålands landskapsregering beslöt den 17/12 2019 att stänga farled 2515 Utbådan-Marsund-Dånö för allmän sjötrafik 150 m före och 150 m efter Marsundsbron under perioden 7/1 2020 till 30/4 2020.

Publicerad 06.06.2019 - 15:05

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE       Kallelsen utfärdad den 06.06.2019

SKOLNÄMNDEN