Elektroniska anslagstavlan

Elektroniska anslagstavlan

Det här är den elektroniska anslagstavla för Hammarlands kommun i enlighet med Kommunallagens § 12. Den elektroniska anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska officiella anslagstavlan fr.o.m. den 1.6.2018. På den här platsen kommer du att hitta alla officiella kommunala tillkännagivanden och meddelanden.

Publicerad 13.04.2018 - 15:00 | Uppdaterad 13.04.2018 - 16:43

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 13 april 2018   

Publicerad 04.04.2018 - 12:00 | Uppdaterad 04.04.2018 - 14:16

Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att utställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till 13 950, parallellt med landsväg 1, i

Publicerad 08.03.2018 - 12:18 | Uppdaterad 26.03.2018 - 14:10

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2018/2019 – 2019/2020 utbjuds härmed.

Publicerad 15.02.2018 - 12:17 | Uppdaterad 26.03.2018 - 13:18

Anbudsförfrågan att detaljplanera ett markområde i anslutning till servicehuset Annagården i Hammarland. Närmare uppgifter fås av kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik 

Publicerad 29.01.2018 - 12:15 | Uppdaterad 26.03.2018 - 13:17

Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018. Frågeställningen väljarna tagit ställning