UGGLAN

UGGLAN

Välkommen till Ugglan!
tel. 364 594
mobiltel.  0457 3456202

På denna avdelning för barn 3-7 år finns det plats för 21 barn.

Personalen som jobbar här är:

  • Lärare i barnomsorgen Jenny Nurmi
  • Lärare i barnomsorgen Irene Jansson
  • Socionom YH i barnomsorgen Åke Sigfrids
  • Barnskötare Åsa Andersson
  • Gruppassistent  Jessica Johansson
  • Gruppassistent Kicki Mattsson

Vi arbetar på avdelningen med tema och tar naturligtvis in årstiderna samt de tradititonella högtiderna.
Vi erbjuder femårsverksamhet för femåringarna samt förundervisning för de blivande skolbarnen (vartannat år).