UGGLAN

Välkommen till Ugglan!
tel. 364 594
mobiltel.  0457 3456202


På denna avdelning för barn 3-7 år finns det plats för 21 barn.

Personalen som jobbar här är:

Lärare i barnomsorgen Jenny Nurmi

Lärare i barnomsorgen Irene Jansson

Socionom YH i barnomsorgen Åke Sigfrids

Barnskötare Åsa Andersson

Gruppassistent  Jessica Johansson

Gruppassistent Kicki Mattsson


Vi arbetar på avdelningen med tema och tar naturligtvis in årstiderna samt de tradititonella högtiderna.
Vi erbjuder femårsverksamhet för femåringarna samt förundervisning för de blivande skolbarnen (vartannat år).