UGGLAN

UGGLAN

Välkommen till Ugglan!
tel. 364 594
mobiltel.  0457 3456202
På denna avdelning för barn 3-7 år finns det 21 barn.
Personalen som jobbar här är
Barnträdgårdslärare Jenny Nurmi
Barnskötare Åsa Andersson
Gruppassistent  Jessica Johansson

Vi arbetarpå avdelningen med tema och tar naturligtvis in årstiderna samt de tradititonella högtiderna.
Vi erbjuder femårsverksamhet för femåringarna samt förundervisning för de blivande skolbarnen