UGGLAN

UGGLAN

Välkommen till Ugglan!

tel. 364 594

På denna avdelning för barn 3-7 år finns det 21 barn.

Personalen som jobbar här är

Barnträdgårdslärare Jessica Öhman

Barnträdgårdslärare Jenny Nurmi

Barnskötare Åsa Andersson

Gruppassistent Pia Odenborg

 

Vi arbetarpå avdelningen med tema och tar naturligtvis in årstiderna samt de tradititonella högtiderna.

Vi erbjuder femårsverksamhet för femåringarna samt förundervisning för de blivande skolbarnen.

Temat för verksamhetsåret 2013-2014 är färger.