Vattenavbrott i Hammarland 11-13 mars 2024

Måndagen 11 mars och tisdag  12 mars kommer det att vara vattenavbrott och störningar i vatten distributionen (vattnet kommer att vara påkopplat vissa perioder) i hela Hammarland. Tappa upp vatten i förväg så att du klarar behovet av vatten under tiden det är avstängt.

Meddelande om vattenavstängning Natten mellan 12-13 Mars.

Abonnenter i Eckerö och Hammarland, (väster om skarpnåtövägen) berörs

Vattnet kommer att stängas av natten mellan 12 mars och 13 mars (tisdag-onsdag) 2024 kl 00.00-06.00 pga ett arbete på huvudvattenledningen. 

Innan vattnet stängs av

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda.

Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. 

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt Journummer: 018 328 666