Pengar 2

Nu finns Hammarlands kommuns bokslut för år 2022 på webbplatsen

På sidan https://www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/bokslut-revision hittar du hela kommunens bokslut för år 2022 vilket granskats av revisorerna och kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 29.06.2023.