Plan

Kommunfullmäktige antog budget och ekonomiplan för 2024-2026

Du kan läsa hela den av kommunfullmäktige antagna budgeten och ekonomiplanen för åren 2024-2026 på följande länk.

https://www.hammarland.ax/system/files/media/document/Budget%202024.pdf