Ny barnomsorgstaxa från den 01.08.2023

Kommunfullmäktige godkände vid sitt senaste sammanträde den 29.06.2023 en ny barnomsorgstaxa fr.o.m. den 01.08.2023. I den nya taxan finns från nästa verksamhetsår en ny avgiftsform som heter deltidsavgift och som motsvarar 80 % av heltidsavgift. Den här serviceformen kan du välja om du i medeltal nyttjar barnomsorgen 7 timmar per verksamhetsdag. Hela taxan kan du läsa bland bilagorna på länken https://www.hammarland.ax/kommunen/taxor-och-avgifter.