Inskrivning av elever till SÅUD:s skolor inför höstterminen 2024

Inskrivning av elever till SÅUD:s skolor inför höstterminen 2024
Inskrivning för vårdnadshavare som har barn som enligt befolkningsregistret blir läropliktiga 1.8.2024 och är inskrivna i barnomsorgen i något av distriktets daghem sker genom att man loggar in i sitt barns Wilmakonto via en webbläsare på adressen https://aland.inschool.fi
Där finns två profiler, en för barnomsorgen och en för skolan.
Välj skolans profil och gå till fliken ”Blanketter”
(Kan finnas dold under de tre prickarna).
Klicka på ”Ansökan till årskurs 1”. Kontrollera och komplettera uppgifterna om barnet vid behov.
När alla uppgifter är korrekta kryssar ni i rutan ”Jag ansöker om att få börja skolan i årskurs 1” och klickar på ”Spara”.
Vårdnadshavare till barn som inte är inskrivna i barnomsorgen i något av distriktets daghem ska kontakta skolledaren i den skola som barnet skall skrivas in i per e-post på fornamn.efternamn@saud.ax.
Skola Skolledare
Eckerö skola Jean Karlsson
Hammarlands skola Ida Fyrqvist
Södersunda skola Carina Jansson
Vikingaåsens skola Susanne Hellström
Lemlands skola Annika Karlsson
Lumparlands skola Mathias Boijer